I-See 論壇 » 學生討論區 » 你地間學校D老師靚唔靚仔/女嫁?

2006-2-13 12:11 AM [`SUGA糖;-
你地間學校D老師靚唔靚仔/女嫁?

不如等我講先,,

        我地個D就真係唔係幾得,,個個都好似老姑婆咁,,唔靚女,,不過都有一/二個靚嫁

        啊SIR都幾OK既,,新個D就當然靚仔好多啦!

2006-2-13 12:14 AM '']//穎``
我D女老師,,差唔多全部都係老姑婆"]

2006-2-13 12:16 AM [`SUGA糖;-
[quote]原帖由 [i]〞×怡之戀┐*[/i] 於 2006-2-13 12:14 AM 發表
我D女老師,,差唔多全部都係老姑婆"] [/quote]
我個間都係,,

   個個老到好似啊婆咁,,

2006-2-13 12:45 AM '']//穎``
[quote]原帖由 [i]細儀豬*[/i] 於 2006-2-13 12:16 AM 發表

我個間都係,,

   個個老到好似啊婆咁,, [/quote]
佢地唔似..,,但係個個都未結婚

2006-2-15 06:05 PM 頭號通緝犯
我嗰間學校D老師個個都係咁樣衰!

2006-2-16 05:38 PM 琳∼*
5050 la..

我地班所講既令仔牙sir/令女miss..唔一定講「樣」架...

2006-3-14 10:34 PM q64118443
有一兩個靚女咋~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2006-6-15 03:35 PM kwsa007
唔靚....但係全校老師都係基督徒...... 好好人
我都係基督徒 ^3^

2006-6-16 06:35 PM YuuX]]
唔靚啦
後生先靚家麻

2007-3-23 08:30 PM cys
我個間有一個牙SIR好靚仔,有一個MISS好靚女,佢地好襯架

2007-4-2 06:11 PM 怒WAI怒
勁唔靚囉
都係得幾個好樣

2007-4-2 06:15 PM 女亭babiii`-}
好多都算靚女既,,,我覺得,,,
60個都有三十幾個都靚既!_!
其他果d,,唉......
衰人,,,!!!!
靚唔靚冇問題..
係佢人格問題

2007-4-4 08:40 AM janice_wingyan
我果度many都幾令.......

2007-5-24 10:56 AM cyw19866
有d好靚呀!!!

2007-5-24 10:09 PM tracyXD
女校唔可以有靚仔架,,,

2007-5-25 05:38 PM allentsang
[quote]原帖由 [i]'']//穎``[/i] 於 2006-2-13 12:14 AM 發表
我D女老師,,差唔多全部都係老姑婆"] [/quote]
me too.....
但有個ok ge....D人講

2007-5-25 08:57 PM aR-yAn
得dd令的miss......

2007-5-26 05:40 PM 丸=]
1 D都5令仔or令女-333333333-"

校務室果D還好 -         -""
順眼D 咁啦=)

[[i] 本帖最後由 丸=] 於 2007-5-26 05:42 PM 編輯 [/i]]

2007-5-29 09:48 AM 婷125
我想嘔
個個都係老姑婆...

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.