I-See 論壇 » 學生討論區 » 你地讀緊咩野中學呀?

2006-5-21 10:29 PM 貓兒草
你地讀緊咩野中學呀?

我係讀女校,
老實講,
我而家鍾意左個女仔,
但係我今年先o岩o岩入女校,
本人12碎,
想識我就留底MSN,,,

2006-5-21 10:35 PM 賤熊`L
我是男女校的=\/=
不過我是雙性的..
^^~

2006-5-21 10:38 PM 米田共
我係男女校.....

竟然有人搞基....@@"

2006-5-21 10:44 PM s1u癲
OFCAUSE男女校啦*!XD=)

2006-5-21 10:58 PM 明!-3-
男女校xdd

2006-5-22 04:45 PM tomi]]
男女校牙..
死都唔讀女校牙..
聽講好串嫁==

2006-5-24 11:59 AM 瑩-YA!
我讀緊男女校呀.......沙田的

2006-5-24 12:55 PM 軒-Yo!
我....讀男校....一班雄性物體聚埋一齊....不過我冇搞基

2006-5-24 03:58 PM hoshan123
我男女校...
同你一樣12...

2006-5-24 05:27 PM xiaotung=]
男女校也"""
見過情侶...見過TB.......但冇見過有人繼背><"

2006-5-25 03:55 PM 名稱所需金錢
我讀男女校架

2006-5-26 10:00 PM s!u_Ning
女校,,,,,,,,,,,,,,,,,正常,,,,,,,,,,

2006-5-31 06:57 PM =呀俊=
我是男女校的=但我唔係TB的^^

2006-6-5 01:17 AM RodeoEDO
吾讀男女校是也
(我係男女校咖....)

2006-6-7 07:36 PM SUDI程
男女校-0-     我吾攪基的***

2006-6-7 09:20 PM ★黑暗ソ月影★
我讀男女校ge∼我死都唔會搞基的=o=

2006-6-11 08:22 PM 阿wing
男女校牙=====

2006-6-20 07:22 PM 明知
me 讀男女校^^

2006-6-20 07:22 PM 明知
[quote]原帖由 [i]貓兒草[/i] 於 2006-5-21 10:29 PM 發表
我係讀女校,
老實講,
我而家鍾意左個女仔,
但係我今年先o岩o岩入女校,
本人12碎,
想識我就留底MSN,,, [/quote]
...........................................

2006-6-20 07:23 PM 明知
what is 搞基??????ar

頁: [1] 2 3 4
查看完整版本: 你地讀緊咩野中學呀?


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.