2006-10-1 03:25 PM kaka95421
v975

我想問v975唔見左隻碟可否入歌?
如果可以請話比我聴!!!!!!!!!!唔該哂!!!!!!!

2006-10-1 03:38 PM kaka95421
唔該呀!!!!好心人答下我啦!!!!!!!

2006-10-4 07:15 PM Tigris`翼仔:
我唔係用哩隻
唔多清楚
不過唔係用USB線嫁咩*0*

頁: [1]
查看完整版本: v975


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.