I-See 論壇 » 手機討論區 » k800i vs w850i

2007-3-14 07:48 PM 一牙珊一
k800i vs w850i

呢兩種係最多人揀架~但又唔知邊部係最好
大家揀一部呀~~仲有呀
有人話遲d會出部機王k850i係咪真架??
真係機王?但點解我而家仲未聽過佢係市面出現0既消息0既??
如果有人知佢係咩樣~please post to me ok?

2007-3-17 11:29 PM 基kei
睇你想要咩姐嗎!
你like影相用k800i好<<佢影相勁過n73
你like聽歌既用w850i<<佢個記憶卡勁到可以支援到4gb
我就用緊k800i!<<影相好,但係記憶卡1gb好貴要成340$豊澤買!

k850i好貴,一出一定要4000$以上
500萬像!呢部電我諗都要出年會出!

[[i] 本帖最後由 lukkeiyu213 於 2007-3-17 11:34 PM 編輯 [/i]]

2007-4-26 06:42 PM 一牙珊一
[quote]原帖由 [i]基kei[/i] 於 2007-3-17 23:29 發表
睇你想要咩姐嗎!
你like影相用k800i好<<佢影相勁過n73
你like聽歌既用w850i<<佢個記憶卡勁到可以支援到4gb
我就用緊k800i!<<影相好,但係記憶卡1gb好貴要成340$豊澤買!

k850i好貴,一出一定要4000$以 ... [/quote]

我想知道k850i係咩樣~有冇相呀??give me ok?

2007-6-2 10:02 AM 基kei
應該係呢部!!
請切換完整版來瀏覽圖片和連結

2007-7-24 08:31 AM 君^_^
我覺得2部都唔錯....
不過我自己就同緊 w850i∼

頁: [1]
查看完整版本: k800i vs w850i


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.