I-See 論壇 » 髮型設計區 » [正確洗頭+梳頭方法"]

2005-5-14 08:35 PM S!U-茶'`
[正確洗頭+梳頭方法"]

[size=-1][u][color=Black]每 個 女 仔 , 甚 至 係 男 仔 , 都 想 擁 有 一 把 「 潔 而 亮 」 、 可 以 飄下 飄 下 o既 秀 髮 , 要 想 咁 樣 , 可 以 點 樣 呀 ?咁 你 就 要 留 意 以 下介 紹 o既 洗 髮 程 序啦 !

**正 確 o既 洗 頭 程 序 ”


1 . 係 未 將 個 頭 淋 水 前 , 應 先 用 梳 梳 順 個 頭 , 整 走 頭 髮 表 面 o
既 塵 垢 。

2 . 之 後 , 將 水 溫 較 至 適 中 , 即 係 約 40 ℃ 左 右 。

3 . 一 開 始 沖 水 o個 陣 , 用 雙 手 當 「 五 指 梳 」 咁 摷 散 頭 髮 , 令 暖 水 浸 入 頭 皮 。

4 . 將 適 量 o既 洗 頭 水 輕 搓 成 泡 , 然 後 塗 於 頭 髮 上 , 用 指 頭 均 勻 咁 分 散 整 個 頭 。

5 . 此 時 可 順 便 做 埋 頭 皮 按 摩 : 用 指 頭 ( 非 指 甲 ) 放 於 頭 頂 正 中 兩 旁 , 用 陰 力 作 小 幅 度 打 轉 及 按 壓 約 1 分 鐘 。

6 . 若 果 覺 得 按 摩 唔 夠 喉 , 可 以 再 將 雙 手 放 於 耳 朵 及 後 枕 兩 側 , 用 同 樣 方 式 按 摩 1 分 鐘 。

7 . 按 摩 完 後 , 用 暖 水 沖 淨 o的 洗 頭 水 , 然 後 再 將 護 髮 素 輕 塗 於 髮 尾 部 分 ( 不 用 塗 於 頭 頂 及 頭 皮 層 ) , 最 後 用 水 略 作 沖 洗 就 搞 掂 晒 。
**洗 髮 禁 忌 ”

1 . 頭 髮 係 油 性 o既 人 唔 好 用 熱 水 洗 頭 , 咁 樣 唔 單 至 唔 會 減 少 頭 髮 上 o既 油 膩 感 , 仲 會 刺 激 油 脂 分 泌 ,同 埋 會 灼 傷 頭 髮 添 !

2 . 切 忌 用 指 甲 抓 頭 皮 , 咁 樣 好 容 易 會 抓 損 頭 皮 , 嚴 重 會 令 頭 皮 發 炎 o架 !

3 . 切 忌 將 洗 頭 水 直 接 咁 倒 上 頭 皮 , 刺 激 到 頭 髮 甩 晒 就 唔 好 啦 !

4 . 洗 頭 時 要 將 洗 頭 水 徹 底 沖 乾 淨 , 如 果 唔 係 會 塞 住 o的 毛 孔 o架 !

5 . 最 好 少 用 二 合 一 洗 頭 水 , 因 佢 地 有 很 多 化 學 成 份 , 會 令 髮 質 受 損 。

6 . 最 好 唔 好 係 夜 晚 洗 頭 , 因 為 若 果 頭 髮 未 乾 就 去 訓 覺 , 第 二 朝 或 老 左 o個 陣 時 會 頭 痛 o架 !


唔 好 以 為 梳 頭 髮 求 其 就 得 , 其 實 佢 係 一 種 學 問 , 亦 都 係 護 理

頭 髮 o既 最 基 本 要 素 , 因 為 梳 頭 髮 除 o左 可 以 梳 走 頭 髮 上 o的 塵

垢 外 , 亦 都 可 以 增 加 頭 皮 o既 血 液 循 環 , 咁 就 唔 使 驚 第 時 老 o

左 變 光 頭 仔 或 者 光 頭 妹 啦 !**正 確 o既 梳 頭 方 法 ”

1. 首 先 , 當 你 o既 手 指 係 「 五 指 梳 」 , 從 兩 側 至 後 腦 o既 髮 根 開 始 由 內 向 外 梳 至 髮 尾 。

2. 之 後 用 齒 梳 o黎 梳 髮 尾 兩 三 吋 既 部 分 , 以 處 理 打 結 o既 髮 尾 , 再 從 耳 朵 位 置 向 下 梳 順 o的 頭 髮 。

3. 最 後 用 較 密 集 o既 梳 從 頭 頂 梳 至 髮 尾 , 若 想 增 加 層 次 感 , 可 將 兩 側 頭 髮 向 後 刷 數 次 。

4. 要 速 進 頭 皮 o既 血 液 循 環 , 宜 每 天 梳 頭 髮 約 5 次 , 每 次 梳 兩 分 鐘 , 每 分 鐘 梳 50 o下 。**梳 頭 禁 忌 ”

1. 千 祈 唔 好 一 開 始 就 用 把 梳 由 頭 頂 髮 根 梳 到 髮 尾 , 因 為 咁 樣 好 易 令 到 頭 髮 折 斷 。

2. 梳 頭 時 遇 到 頭 髮 打 結 , 千 祈 唔 好 用 暴 力 繼 續 梳 落 去 , 而 應 該 先 將 梳 抽 出 , 然 後 用 手 指 將 髮 結 解 開 。

3. 唔 好 用 梳 齒 末 端 當 作 抓 頭 痕 o既 工 具 , 因 為 咁 樣 會 令 頭 皮 受 損 , 嚴 重 o既 更 會 引 起 頭 皮 發 炎 。[/color]:em11:[/u][/size]

[[i] 本帖最後由 S!U-茶'` 於 2007-7-10 05:35 PM 編輯 [/i]]

2005-5-16 03:51 PM 牙儀
....
原本有咁多禁忌架..
我成日犯架tim..^^"

2005-5-19 04:02 PM kk
原本有咁多禁忌架..
我成日犯架
[url=http://]http://tinypic.com/50qv7p[/url]

[ Last edited by kk on 2005-5-19 at 04:05 PM ]

2005-6-16 12:32 PM 流星仔仔
@@

日日咁做好煩嫁啵!~有冇d咩速成法丫?

2005-6-16 12:40 PM -tsz
物有咁多顧忌嫁..洗下頭刀咁煩GA_*

     多謝你GA POST喎=0=

2005-6-16 05:42 PM game886
原本有咁多禁忌架..
我成日犯架tim..^^"s

2005-6-16 05:42 PM game886
原本有咁多禁忌架..
我成日犯架tim..^^"dsfdsgfdgfdfdh

[color=Red]警告:唔好重覆post相同ge內容,否則當呃post論
       請睇版規[/color]

[ Last edited by tengteng on 2005-6-16 at 09:23 PM ]

2005-6-19 05:50 PM 幽靈姐
有咁多野架~


[color=Red]留言要超過10個字[/color]

[ Last edited by tengteng on 2005-6-19 at 08:12 PM ]

2005-7-9 10:50 AM HunterCurarpikt
哇~~~~
咁咪好煩low!!
成日要記住呢D野~~~

2005-7-10 04:56 PM tttttt
40度.....熱死我呀....

2005-7-28 04:09 PM ~波音~
40度....

2005-7-29 11:49 AM °§樽裝奶茶×
好煩牙!!!!
洗咪洗囉//

2005-7-29 05:06 PM lophko
GD~~~多謝

2005-7-29 05:09 PM `KU:)
o∼
係咁架∼
真係唔該你啦∼

2005-7-30 12:40 PM =]P0000'
6 . 最 好 唔 好 係 夜 晚 洗 頭 , 因 為 若 果 頭 髮 未 乾 就 去 訓 覺 , 第 二 朝 或 老 左 o個 陣 時 會 頭 痛 o架 !

                        呢樣野..我成日都係甘,,,但我會等到佢乾哂先訓..
but,,,我老媽子成日講呢樣野..

2005-8-1 10:06 PM kUbIII
多謝你既po呀∼∼
好多野我唔知架∼∼

2005-8-6 11:07 PM Kate;)
THX Post﹐不過好麻煩﹗﹗

2005-8-7 04:35 PM swing
o,,,,我會多d注意嫁喇!
thx!!

2005-8-10 01:59 PM 陳列FU
我成日犯架"""><""

2005-8-12 01:52 AM Rnier
恏犀利啊楼主你……

頁: [1] 2 3
查看完整版本: [正確洗頭+梳頭方法"]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.