I-See 論壇 » 學生討論區 » 轉學自薦信&面試......急=]幫幫手

2007-6-23 02:08 PM shanjee
轉學自薦信&面試......急=]幫幫手

我下個學年想轉另一間中學>3<
我而家讀緊FORM 2
學校叫我帶埋封自薦信去面試
但係我從未寫過自薦信,所以各位幫幫手啦=]>3<

1.自薦信格式係點?(唔好COPY一大段野比我,因為大部分我都看過,最好有一封完整的例子格式)

2.自薦信應該寫中定英呢?(個間學校BAND 2 尾)

3.自薦信內容應該寫D咩?開頭點寫?>0<

4.面試需要準備/注意D咩呢??=]

5.面試內容大約又係D咩呢>3<(BAND 2 尾學校口試通常中定英?)

希望咁多問題大家唔好話我煩啦>3

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.