I-See 論壇 » 冷知識專區 » 沒有繁體中文字

2007-7-10 03:28 PM El\/a_M.
沒有繁體中文字

[color=#ff001b][box=#000000]聯合國決定於2008廢除繁體中文
主旨: 幫繁體中文投票 聯合國決定於2008廢除繁體中文 若成了 想想我們老祖先千年留給我們的姓名也將因簡體而變形, 中華文化遺產的摧毀不僅發生在中國, 也行將全世界, 可能以後要讀繁體字只能在日本, 這多諷刺呀! 想了就可怕,請將這封信用力寄出去 下面網站是為了反對這項決定 大家去投票吧 謝謝

沒有繁體中文字

這是與中國文化和歷史有關的.
我們一直也沒有把中文字繁體化.
現有的文字是由歷史和文化等多方面影響而發展而成的.
很想說一句, 中國到此沒有把文字繁體化.
"繁體化" 這字眼比較負面, 繁複了, 繁亂了.
現存文字經歷了多年而成,
決不能把它負面化, 中傷了.
中國文字是獨特的, 它的價值經歷了時間的印證.
絕對值得尊重.
"繁體字" 絕對不能加諸於傳統文字子上.
對中華文化和歷是不尊重的, 也未能反映歷史的真相和事實.

更加不能說笑!


大家去投票吧 謝謝 投票步驟: 1 點下方網頁進入 2 滑動轉軸到下方一點的地方,點Sign the petition 3 填寫資料 4 送出即成 5 轉寄給其他朋友 請切換完整版來瀏覽圖片和連結 現在全球才479 多人投反對票… 要加油!!!! 祝福 !!

資料~~~~
請切換完整版來瀏覽圖片和連結
請切換完整版來瀏覽圖片和連結
請切換完整版來瀏覽圖片和連結
請切換完整版來瀏覽圖片和連結[/box][/color]

[[i] 本帖最後由 fish``` 於 2007-7-10 03:30 PM 編輯 [/i]]

2007-7-10 03:37 PM Tigris`翼仔:
[color=#bf00ff]可能以後要讀繁體字只能在日本[/color]

日本一值都係度減少中文字-_____-
所以如果香港同台灣唔再用繁體
日後應該冇咩人識哩種文字

頁: [1]
查看完整版本: 沒有繁體中文字


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.