I-See 論壇 » 冷知識專區 » 愈比蚊針愈健康!

2007-7-10 03:34 PM El\/a_M.
愈比蚊針愈健康!

[color=#00ff24][box=#000000]

一些地區由昆蟲傳播的寄生蟲病十分普遍,如非州和中東,當地居民一日最多被蚊蟲針咬多達數百至數千次。但相對其他地區的人,他們往往有更強的抵抗力。科學家猜測是蚊蟲的唾液中含有某種促進免疫力的成分。最近,印第安納州聖瑪莉亞大學寄生生物學專家 Mary Ann McDoll 的小組用實驗證明,被蚊蟲叮咬過的老鼠對瘧疾病原的抵抗能力,明顯強於未被叮咬的同類。研究者進一步的分析認為,這是蚊蟲唾液刺激了老鼠的免疫系統,促使它們產生一種抗感染的化學物質-----炎症細胞因子,該因子和免疫細胞 TH1 密切相關。
    早先,美國國家過敏和傳染病學會(NIAID)的生物化學家 Jesus Valenzuela 等人就發現,長期接觸白蛉唾液的巴西兒童更少受到黑熱病的侵擾。他們受此啟發,甚至開發了一種黑熱病疫苗,目前正在狗和馬騮身上試驗。[/box][/color]

2007-7-10 05:51 PM ah-jade`
下?!-___-
點解愈俾蚊針愈健康?
吾覺loR!\_____/"

2007-7-11 03:45 PM -希Jaiii`
你比白文e蚊針下睇下你健唔健康-             -"

2007-7-11 08:22 PM kaman_melody
[u][color=Orange]我 成 日 比 蚊 針 嫁 喎 . . .
真 唔 真 先 ,,]]]]]]]] [/color][/u]

頁: [1]
查看完整版本: 愈比蚊針愈健康!


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.