I-See 論壇 » 冷知識專區 » 兩者不能共存的食物

2007-7-11 03:39 PM El\/a_M.
兩者不能共存的食物

* 羊肉忌西瓜,同食則中毒。
* 團魚忌莧菜,同食則中毒。
* 黃瓜忌花生,同食則腹瀉。
* 鯉魚忌甘草,同食則中毒。
* 桃子忌燒酒,同食則昏迷。
* 狗肉忌綠荳,同食則腹脹、腹瀉。
* 蠶荳忌田螺,同食則腸絞痛。
* 青蛙忌茶水,同食則小便閉塞。
* 生薑忌白酒,同食則胃皖痛、爛肝臟
* 豬肉忌菱角,同食則生癲。
* 雞肉忌芥菜,同食則傷元氣。
* 鮑魚忌冬瓜,同食則脫水。
* 紅茄忌柿子,同食則生胃結石。
* 兔肉忌小白菜,同食則易吐瀉。
* 蛇肉忌蘿蔔,同食則中毒。
* 黃醋忌皮蛋,同食則生病。
* 田螺忌甜瓜,同食則腹痛。
* 鴨梨忌莧菜,同食則嘔吐。
* 蜂蜜忌生蔥,同食則腸絞痛。
* 雞蛋忌糖精,同食則中毒。
* 芋頭忌香蕉,同食則胃痛。
* 兔肉忌覓菜,同食則中毒。
* 梅乾菜忌羊肉,同食則心悶。
* 洋蔥忌癩蛤蟆,同食則死亡。
* 豬肉忌糖麻花,同食則中毒。
* 桔子忌牛奶,同食則生胃病。
* 抬頭黃鱔忌食用,食則死亡。
* 孕婦忌食螃蟹,食則流產。
* 痛風病人忌食魚肉,食則損傷腎臟、關節

2007-7-11 03:56 PM 蘋兒angela
你唔講我都唔知=="
太多la><

2007-7-11 08:19 PM kaman_melody
[u][color=Orange]睇 唔 晒 ,,,]]]]]]]]
遲 d 唔 好 打 咁 多...[/color][/u]

頁: [1]
查看完整版本: 兩者不能共存的食物


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.