I-See 論壇 » 冷知識專區 » 兩者不能共存的食物

2007-7-13 03:45 PM 索女喪屍機關槍
兩者不能共存的食物

兩者不能共存的食物


羊肉忌西瓜,同食則中毒

團魚忌莧菜,同食則中毒。

黃瓜忌花生,同食則腹瀉。

鯉魚忌甘草,同食則中毒。

桃子忌燒酒,同食則昏迷。

狗肉忌綠荳,同食則腹脹、腹瀉。

蠶荳忌田螺,同食則腸絞痛。

青蛙忌茶水,同食則小便閉塞。

生薑忌白酒,同食則胃皖痛、爛肝臟

豬肉忌菱角,同食則生癲。

雞肉忌芥菜,同食則傷元氣。

鮑魚忌冬瓜,同食則脫水。

紅茄忌柿子,同食則生胃結石。

兔肉忌小白菜,同食則易吐瀉。

蛇肉忌蘿蔔,同食則中毒。

黃醋忌皮蛋,同食則生病。

田螺忌甜瓜,同食則腹痛。

鴨梨忌莧菜,同食則嘔吐。

蜂蜜忌生蔥,同食則腸絞痛。

雞蛋忌糖精,同食則中毒。

芋頭忌香蕉,同食則胃痛。

兔肉忌覓菜,同食則中毒。

梅乾菜忌羊肉,同食則心悶。

洋蔥忌癩蛤蟆,同食則死亡。

豬肉忌糖麻花,同食則中毒。

桔子忌牛奶,同食則生胃病。

抬頭黃鱔忌食用,食則死亡。

孕婦忌食螃蟹,食則流產。

痛風病人忌食魚肉,食則損傷腎臟、關節。


都係果句,唔好亂食野!

2007-7-13 04:15 PM 蝶蝶蝶;3
[color=Black]羊肉忌西瓜,同食則中毒

早 2 日去 trip -_- 食完羊就似西瓜了..[/color]

2007-7-13 04:19 PM 彤兒`
鮑魚忌冬瓜,同食則脫水
我有咁食喎..果陣食左鮑魚就飲冬瓜湯-.-''仲食左好多好多冬瓜..!

頁: [1]
查看完整版本: 兩者不能共存的食物


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.