I-See 論壇 » 冷知識專區 » 你能在五分鐘內把手指拉響兩次嗎?

2007-7-14 08:54 AM 鼠;
你能在五分鐘內把手指拉響兩次嗎?

很多人喜歡把手指關節拉得嘎捆恩a響。別以為這是件很簡單的事,實際上,人手指上的任何一個關節都無法在五分鐘內拉響兩次。不信你自己試試看:準備一塊表,首先把手指的某一關節掰響,聽不見響聲時,開始計時間,如果在五分鐘內,你能把同一關節再弄響,那麼你就贏了。

手指關節能發出響聲是由於氣泡破裂而引起的。人的手指關節中有一定量的液體,液體中溶解有少量氣體。

當手指關節拉伸時,液體受到的壓力減小了,原來溶解在液體中的氣體就從中跑出來了(打開汽水瓶蓋時也會出現這種現象)。但是手指關節中的氣泡無法跑到別的地方去,再過大約十五分鐘,氣泡又被手指關節的液體吸收,所以你要想把手指頭再次弄響,一定要耐心等十五分鐘才行,而在五分鐘內是辦不到的。

在我們的關節囊的間隙當中充滿一種滑囊液,它對關節起著潤滑的作用,滑囊液裡面含有二氧化碳。當關節受到扳拉按壓時,關節囊結締組織因為外力而使關節囊形狀發生了改變,若是因為囊腔增加而導致滑囊液壓力降低,滑囊液裡頭的二氧化碳因為壓力的驟降而溶解度隨之降低,遂由滑囊液中逸出而形成小氣泡。這些小氣泡並不會存在多久,因為這時滑囊內的低壓使得小氣泡幾乎立刻就會崩裂,使得滑囊液沖擊湧入原來被小氣泡所佔領的空間,於是就造成了關節咖咖的聲響。

另外,啪手指會令手指變粗,因為手指關節中間會有一些軟骨和海棉質,長期啪手指會令這些軟骨和海棉質澎漲。

2007-7-14 08:42 PM El\/a_M.
另外,啪手指會令手指變粗,因為手指關節中間會有一些軟骨和海棉質,長期啪手指會令這些軟骨和海棉質澎漲。

所以我依家都啪少左,`

2007-7-15 08:56 PM 嘿嘿嘿嘿.
你唔提起我都唔記得有呢樣野...
我好耐冇啪過lu...

2007-7-16 10:19 PM 紅妹子
@.@

我宜家知啦...

>v<

2007-7-17 03:31 PM hoszeka
另外,啪手指會令手指變粗,因為手指關節中間會有一些軟骨和海棉質,長期啪手指會令這些軟骨和海棉質澎漲。

聽左呢段野,我手軟……@@

2007-7-24 03:46 AM 魚b
我都知會令手指變粗呀.
但有時自己就係會不自覺地拉左..t^t
我唔想手指變粗呀..
因為我宜家d手指已經夠粗la..

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.