I-See 論壇 » 冷知識專區 » 俾滾油灼傷急救方法

2007-7-31 11:09 AM 小楠`
俾滾油灼傷急救方法

當一D成日都要接觸滾油既工作
再小心都會可能俾油彈到
俾油彈到應該點做?
即刻拎一隻雞蛋
打出黎跟住張D蛋白淋係傷口
淋完唔好即刻洗!
D蛋白過左一段時間會變成好似岩岩噴完噴霧膠布既東西
之後就唔會覺得(啦)住(啦)住咁
之後就可以繼續你手頭上既事情啦~~

頁: [1]
查看完整版本: 俾滾油灼傷急救方法


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.