I-See 論壇 » 手機討論區 » 哪家買手提電話好?

2007-8-17 07:27 PM 幸福Betty
哪家買手提電話好?

請問大家覺得在哪家店買手提電話是最好,
                               又不是水貨~:s9s83OI:

2007-8-17 07:33 PM LxiyxChan.
[color=Black]我覺得百老匯會比較好喔`[/color]

2007-8-29 08:33 PM cpylky
豐澤好呀!!貨又多又齊!!
服務態度--very gd!!

2010-9-23 09:41 PM 18741874
中原都OK架

2010-9-24 07:09 PM 笨伯爵
百老匯啦

有保障d

2011-1-18 12:22 PM 蛋蛋微波爐
一定唔好去先違就是了....

頁: [1]
查看完整版本: 哪家買手提電話好?


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.