I-See 論壇 » 冷知識專區 » 魚骨卡住喉嚨,清理的錯誤方式

2007-8-31 11:44 AM h0ney;)
魚骨卡住喉嚨,清理的錯誤方式

坊間的解決方法

1)喝醋,萬萬使不得:一般認為醋能夠軟化魚骨,事實上要到能
軟化魚骨鈣的酸度,恐怕連喉嚨都腐蝕了,而我們食用的醋當然
沒有那麼強的酸度,但是卻已經到達足以損壞食道黏膜的濃度,
魚骨刺入已經傷害黏膜組織,再喝醋的話可能會造成黏膜灼傷。

2)喝水,視大小而定:對於很細小的魚骨,喝水或許有點作用,
但如果是比較硬的魚刺,即使刺很小,可能會使之刺得更深,因
此建議還是得看魚刺的大小而定。

3)吞飯、吞饅頭,最不好的方法:因為魚骨刺入黏膜已經很痛了,
吞乾硬的飯或饅頭,可能會將鯁住的魚骨像釘鐵釘般「釘」入咽喉
或食道肌肉層,魚骨呈垂直狀地深入插在黏膜上,嚴重者可能會造
成感染。

2007-8-31 11:47 AM  Ca`
[color=Black]-__________-""
睇都知唔可以啦-0-[/color]

2007-8-31 11:48 AM ``Ka!--君=]]
喔..我不會用
以上的方法了..x]

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.