I-See 論壇 » 學生討論區 » 有冇人讀潮陽/百欣架呢?

2007-9-9 10:28 PM 嘿嘿嘿嘿.
有冇人讀潮陽/百欣架呢?

我讀潮陽架
我想知系ISEE有冇人讀潮陽/百欣

2007-9-9 10:50 PM SiU`..MaN
我小學係潮陽的..
而家F.2了-V-"

2007-9-9 11:05 PM 雪霜
潮陽同我果間位置唔係太遠- -
我讀可銘@_@''''

2007-9-11 04:30 PM 嘿嘿嘿嘿.
[quote]原帖由 [i]雪霜[/i] 於 2007-9-9 11:05 PM 發表
潮陽同我果間位置唔係太遠- -
我讀可銘@_@'''' [/quote]

天盛附近吧
沒去過

2007-9-11 04:31 PM 嘿嘿嘿嘿.
[quote]原帖由 [i]SiU`..MaN[/i] 於 2007-9-9 10:50 PM 發表
我小學係潮陽的..
而家F.2了-V-" [/quote]
你你你..
甚麼中學
我可能識你耶

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.