I-See 論壇 » 冷知識專區 » Top 10 自毀途徑(快D睇啦~對你ge健康有好大影響)

2007-9-15 12:45 AM 白紗藍夢
Top 10 自毀途徑(快D睇啦~對你ge健康有好大影響)

Top10 自毀途徑:

犧牲睡眠時間
不體檢
懶得動腦
濫交
多開車
酗酒
承受壓力
看電視
吸煙
吃垃圾食品


大家犯左邊樣呢?
又認為邊樣最自毀呢?
投吓票啦!

[[i] 本帖最後由 白紗藍夢 於 2007-9-15 12:46 AM 編輯 [/i]]

2007-9-15 07:22 AM Sz-`
[size=1][color=Black]勁多樣喎
咁我咪死梗 = ="[/color][/size]

2007-9-16 10:38 AM D!N-SHEUNG`:)
HAR"

NG HO GA MA?

BE [ALWAYS] -3-!

2007-9-20 06:00 PM aR-yAn
中左6樣`
我懶得動腦` 但都係有用, 甘算吾算?! XD
睇電神都吾0K MA ?!

2007-10-31 10:09 PM L214
中左6樣= ="

2007-11-1 07:36 PM krini
中左3樣哇
=.="
不過算喇xP

2007-11-2 09:41 PM ×=小煩_[]]
6樣,,都好多下
吃垃圾食品,,
1定唔可以唔做

2007-11-4 05:19 PM 戀愛妄想症×]`
中左2樣,小心D先得''

2007-11-4 06:47 PM MG.V_Vll
中左好多=]]
吃垃圾食品-0-"
應該好多人都中喇-`

2007-11-4 11:11 PM 丫詩`
中左好多-_-''
怎麼辦?!` :(

2007-11-8 11:08 AM 大笨
中左6樣-V-''
{犧牲睡眠時間`不體檢`懶得動腦`承受壓力`吸煙`吃垃圾食品}
:scZ57RZ:  我太犯賤XD

2007-11-8 01:28 PM ~~今非昔比~~
死左三樣:sUP117g:
犧牲睡眠時間
不體檢
濫交

2007-11-8 08:09 PM 尋找周杰倫
哇<3
我中好多 -v-
快死了吧.
我是吃很多垃圾食物的 xd

2007-11-8 08:13 PM ~~根根~~
我中左5樣~~!!
都唔係好多姐~~!!

2007-11-11 01:16 PM ╭☆檸檬
中左好多ar!!  so bad!?
我唔要ar!!

2007-11-19 01:52 PM 米子
樣樣中...姐係我死得快d咁話??

2007-11-19 01:55 PM SoRA仔
你用刀同我毀仲快呀

2007-11-21 08:47 PM 彤兒`
3個牙..
睇下點先..多謝你!

2007-12-15 02:52 PM 蚊-_-`
我中左5樣姐..
吾算多架可-3-

2007-12-15 02:55 PM V!CKY
中左5樣了/__________\

頁: [1] 2


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.