I-See 論壇 » 手機討論區 » w580i與w660i

2007-9-15 09:45 PM 從前快樂舊模樣
w580i與w660i

你地會揀邊一部?

[[i] 本帖最後由 從前快樂舊模樣 於 2007-9-20 11:07 PM 編輯 [/i]]

2007-11-13 11:22 AM kathycoo~
我會間w580i超靚靚~
灰色好型牙
   愛爆

2007-11-15 12:29 PM SIUSs_33
W660I____
唸住今日/聽日去買,,
不過吾知買姐色定黑色好...

2007-11-15 01:32 PM ~~根根~~
我買左w58oi  ge白色呀~~~!!!
不過我d  fd話灰色好d wo~~~!!!

2007-11-15 01:35 PM laisze
w580i少左好多功能~

頁: [1]
查看完整版本: w580i與w660i


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.