I-See 論壇 » 學生討論區 » 去畢業營....

2007-10-13 03:21 PM 〝芝芝〞♀
去畢業營....

去畢業營的房是女上男下或男上女下??

去畢業營要帶咩嫁??

我好其代去畢業營:sFQ90Oy: :sFQ90Oy:

2007-11-10 01:54 PM VenisaChan
...

我諗係分開男女宿社嘅....
我間學校之前有得去7日畢業營ga,
但係我地個新校長嚟咗之後,
就唔俾我地去...
:sYZ92E7:

2007-11-10 10:01 PM pinkykikitse
><><><
係家!!!~~~~><><
:sup44hr: :sup44hr: :sup44hr: :sup44hr:

頁: [1]
查看完整版本: 去畢業營....


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.