I-See 論壇 » 吹水區 » wt is顏飯?

2007-10-28 05:21 PM ~Sora~
wt is顏飯?

wt is顏飯?:s9s83OI: 我問我d fd都話5知...

2007-10-28 05:43 PM
顏 即是  樣貌

飯 即是  可以吃的


顏飯 即是 可以吃的樣貌/美到想吃掉的意思


是別人用來形容很美的女孩的詞  :em35:

2007-10-28 05:46 PM 腦味噌
顏是一種食物
飯當然是飯

加埋是一種食物加飯
形容那食物很好吃:em35:

2007-10-28 05:48 PM 嘿嘿嘿嘿.
甘解咖咩- -

吾系話個個人鐘意明星系睇樣咩

2007-10-28 05:50 PM cathy!
顏=樣
飯=fans
顏飯=齋睇個明星/人個樣靚吾靚而鐘吾鐘意佢 聲稱鐘意人地其實對人地吾了解
例如 某明星好靚 A君就只因為佢靚而聲稱鐘意某明星 其實A君對某明星1d都吾了解
呢個我既自己個人認為既解釋 我都吾知點講好-v-

[[i] 本帖最後由 cathy! 於 2007-10-28 05:51 PM 編輯 [/i]]

2007-10-28 05:50 PM 田中君
兩位巴打都錯了 應該是說樣子很好看的食物才對吧:em35:

2007-10-28 05:52 PM ~Sora~
有冇得簡略d...:s9s83OI:

2007-10-28 05:52 PM
[quote]原帖由 [i]貓目病永久患者[/i] 於 2007-10-28 05:50 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
兩位巴打都錯了 應該是說樣子很好看的食物才對吧:em35: [/quote]當然不是啦  我的解釋才對

是形容美女的啦  :em35:

2007-10-28 05:53 PM 湧烯
[quote]原帖由 [i]貓目病永久患者[/i] 於 2007-10-28 05:50 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
兩位巴打都錯了 應該是說樣子很好看的食物才對吧:em35: [/quote]
例如樣子很好看的豆腐火腩飯:sFQ90Oy:

2007-10-28 05:53 PM
[quote]原帖由 [i]~Sora~[/i] 於 2007-10-28 05:52 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
有冇得簡略d...:s9s83OI: [/quote]就是用來形容美女的詞啊 :em33:

2007-10-28 05:55 PM 湧烯
[quote]原帖由 [i]再陪訓繼惑[/i] 於 2007-10-28 05:52 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
當然不是啦  我的解釋才對

是形容美女的啦  :em35: [/quote]
那就是形容吞吞的詞語啦:s5l84He:

2007-10-28 05:56 PM
[quote]原帖由 [i]囍`!LaM-#[/i] 於 2007-10-28 05:48 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
甘解咖咩- -

吾系話個個人鐘意明星系睇樣咩 [/quote]當然不是啦

你沒有在街上聽到有很多男性都在說顏飯這個詞啊?

我經常聽到啊

那些男的見到美女就大叫「啊~~~~顏飯啊~~~~~~」

2007-10-28 05:57 PM cathy!
[quote]原帖由 [i]再陪訓繼惑[/i] 於 2007-10-28 05:52 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
當然不是啦  我的解釋才對

是形容美女的啦  :em35: [/quote]
有d人話很討厭顏飯
難道討厭美女 又or討厭食物@@?!

2007-10-28 05:57 PM 湧烯
[quote]原帖由 [i]再陪訓繼惑[/i] 於 2007-10-28 05:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
當然不是啦

你沒有在街上聽到有很多男性都在說顏飯這個詞啊?

我經常聽到啊

那些男的見到美女就大叫「啊~~~~顏飯啊~~~~~~」 [/quote]
對阿 昨天我們出去逛時就看到一群男人圍著一位美女大叫顏飯

2007-10-28 05:57 PM ~Sora~
which is the correct one...
美女定睇落去好似好好食ga野
定人個樣靚吾靚而鐘吾鐘意佢 聲稱鐘意人地其實對人地吾了解
                 ↑
            (5係好明...)

2007-10-28 05:58 PM 腦味噌
[quote]原帖由 [i]貓目病永久患者[/i] 於 2007-10-28 05:50 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
兩位巴打都錯了 應該是說樣子很好看的食物才對吧:em35: [/quote]
社長你不要教錯別人啊:em26: 很明顯是我的意思

2007-10-28 05:58 PM 湧烯
[quote]原帖由 [i]cathy![/i] 於 2007-10-28 05:57 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

有d人話很討厭顏飯
難道討厭美女 又or討厭食物@@?! [/quote]
討厭美女 因為他們怕美女搶自己風頭阿
討厭食物 要是食肥了怎辦阿:scZ57RZ:

2007-10-28 05:58 PM *屎味波板糖*
緊系吾系啦-0-
吾識就吾好亂估..
姐系比如話..
你覺得流鬼好型..
就話好鍾意佢..
旦系連佢叫咩名刀吾知等等//
你米系顏飯囉..
姐系話只系識得睇樣..
咩刀吾知..
顏=個樣..
飯=FANS
做顏飯不好滴!!!!!!!!!!!*

2007-10-28 05:58 PM
[quote]原帖由 [i]cathy![/i] 於 2007-10-28 05:57 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

有d人話很討厭顏飯
難道討厭美女 又or討厭食物@@?! [/quote]就是那些女的說討厭顏飯

她們妒忌別人美囉  唉 :em35:

2007-10-28 05:58 PM 湧烯
[quote]原帖由 [i]~Sora~[/i] 於 2007-10-28 05:57 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
which is the correct one...
美女定睇落去好似好好食ga野
定人個樣靚吾靚而鐘吾鐘意佢 聲稱鐘意人地其實對人地吾了解
                 ↑
            (5係好明...) [/quote]
當然是第一個

頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: wt is顏飯?


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.