2008-1-4 12:25 PM S.
問w900i

我想買w900i但系已經停左產.
除左拍賣之外有邊到可以買?!
同埋大約要幾錢?!

2008-1-6 06:16 PM K.S.
W900i在市面上相信已沒有全新機了
畢竟都停產o左咁耐,連倉底貨都早售光了
而市面上或許還有店鋪賣它的翻新機,二手機
但唔好"車"望會有任何保養或保障,說有都只是氹你買炸
建議你買過第2部會更好

頁: [1]
查看完整版本: 問w900i


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.