I-See 論壇 » 吹水區 » 中意吹咩都ok

2008-1-11 08:12 PM ~夜羽~
中意吹咩都ok

晚安啊各位.....
有咩都吹下啦....
依家超悶啊....
又唔想溫書...
只好上黎吹下水

2008-1-11 08:14 PM 巴黎之冬
好啦....

吹水啦....

2008-1-11 08:28 PM loveyou828623
路過~~~
有什麼吹?
:s9s83OI:

2008-1-11 08:30 PM 小魚yoyo
好啦...
吹咩水?
汽水?蒸餾水?礦泉水?

2008-1-11 08:37 PM ~夜羽~
[quote]原帖由 [i]巴黎之冬[/i] 於 2008-1-11 08:14 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
好啦....

吹水啦.... [/quote]
你想吹咩啊

2008-1-11 08:38 PM 牙wing乂炫
我枇十卜你牙........:sWh98W1:

2008-1-11 08:38 PM ~夜羽~
[quote]原帖由 [i]loveyou828623[/i] 於 2008-1-11 08:28 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
路過~~~
有什麼吹?
:s9s83OI: [/quote]
你想吹咩咪吹咩囉

2008-1-11 08:39 PM ~夜羽~
[quote]原帖由 [i]小魚yoyo[/i] 於 2008-1-11 08:30 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
好啦...
吹咩水?
汽水?蒸餾水?礦泉水? [/quote]
以上三個都唔中意喎....

2008-1-11 08:40 PM ~夜羽~
[quote]原帖由 [i]牙wing乂炫[/i] 於 2008-1-11 08:38 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我枇十卜你牙........:sWh98W1: [/quote]
多謝你啊.....

2008-1-11 08:44 PM 牙wing乂炫
你甘得閑既....甘早ok?

2008-1-11 08:56 PM ~夜羽~
[quote]原帖由 [i]牙wing乂炫[/i] 於 2008-1-11 08:44 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
你甘得閑既....甘早ok? [/quote]
係超得閒果隻啊...
咩咁早ok啊????:s9s83OI:

2008-1-11 08:59 PM 牙wing乂炫
[quote]原帖由 [i]~夜羽~[/i] 於 2008-1-11 08:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

係超得閒果隻啊...
咩咁早ok啊????:s9s83OI: [/quote]
聽講你仲味考完試喔
唔溫書???

2008-1-11 09:00 PM ~!love!~
我要吹~~
我係靚女~~~

2008-1-11 09:01 PM 牙wing乂炫
[quote]原帖由 [i]~!love!~[/i] 於 2008-1-11 09:00 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我要吹~~
我係靚女~~~ [/quote]
你有幾令牙
令女??

2008-1-11 09:06 PM 彤兒`
想吹咩?
我ok得閒-v-!

2008-1-11 09:07 PM 牙wing乂炫
[quote]原帖由 [i]彤兒`[/i] 於 2008-1-11 09:06 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
想吹咩?
我ok得閒-v-! [/quote]
你幾碎???
f幾??/

2008-1-11 09:12 PM ~夜羽~
[quote]原帖由 [i]牙wing乂炫[/i] 於 2008-1-11 08:59 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

聽講你仲味考完試喔
唔溫書??? [/quote]
唔想溫住啊
聽日同埋後日仲有時間

2008-1-11 09:14 PM 牙wing乂炫
系喔
星期6日
大把時間

2008-1-11 09:15 PM kiki●◎●
好悶...黎吹下口水

2008-1-11 09:16 PM 牙wing乂炫
[quote]原帖由 [i]♂可棋♀[/i] 於 2008-1-11 09:15 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
好悶...黎吹下口水 [/quote]
好牙
吹吧,,,,,,,,,

頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 中意吹咩都ok


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.