I-See 論壇 » 吹水區 » 回憶是不可消散 友情是難以取替 戀愛也很甜美 現在...我只是有點回味往日..唉''

2008-2-16 06:45 PM LxiyxChan.
[quote]原帖由 [i]雪代緣[/i] 於 2008-2-16 06:28 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


[花生mode] 其實佢跟本冇嬲= = [花生mode] [/quote]
你嬲丫嘛.我只好同佢講對不起.我第一次甘低頭:sXj48DF:

2008-2-16 06:55 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]yiii仔`x][/i] 於 2008-2-16 06:45 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你嬲丫嘛.我只好同佢講對不起.我第一次甘低頭:sXj48DF: [/quote]

我幾時嬲:s9s83OI:

2008-2-16 06:56 PM LxiyxChan.
[quote]原帖由 [i]雪代緣[/i] 於 2008-2-16 06:55 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


我幾時嬲:s9s83OI: [/quote]
你話我同蝶整嬲佢:sXj48DF:

2008-2-16 06:59 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]yiii仔`x][/i] 於 2008-2-16 06:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你話我同蝶整嬲佢:sXj48DF: [/quote]
有d咁既事:scZ57RZ:

2008-2-16 07:01 PM LxiyxChan.
[quote]原帖由 [i]雪代緣[/i] 於 2008-2-16 06:59 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

有d咁既事:scZ57RZ: [/quote]
係啊.吾係我點會冇啦啦講sorry:s9j79FN:
好傷心.

2008-2-16 07:15 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]yiii仔`x][/i] 於 2008-2-16 07:01 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

係啊.吾係我點會冇啦啦講sorry:s9j79FN:
好傷心. [/quote]

:skD771R:  你見到打[認真mode]就知我9up緊

2008-2-16 07:17 PM LxiyxChan.
[quote]原帖由 [i]雪代緣[/i] 於 2008-2-16 07:15 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


:skD771R:  你見到打[認真mode]就知我9up緊 [/quote]
我真係會當真.總之.
我而家好傷心:s9j79FN:

2008-2-16 07:22 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]yiii仔`x][/i] 於 2008-2-16 07:17 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我真係會當真.總之.
我而家好傷心:s9j79FN: [/quote]
我話我係係gill你都唔會信啦:skD771R:

2008-2-16 07:23 PM LxiyxChan.
[quote]原帖由 [i]雪代緣[/i] 於 2008-2-16 07:22 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我話我係係gill你都唔會信啦:skD771R: [/quote]
頭先單野就會傷心囉,無啦啦吾係我激嬲拉埋我落水,又話我一齊激嬲wai哥,:sXj48DF:

2008-2-16 07:25 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]yiii仔`x][/i] 於 2008-2-16 07:23 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

頭先單野就會傷心囉,無啦啦吾係我激嬲拉埋我落水,又話我一齊激嬲wai哥,:sXj48DF: [/quote]

我果時係[花生mode]緊 :skD771R:

請切換完整版來瀏覽圖片和連結

2008-2-16 07:25 PM LxiyxChan.
[quote]原帖由 [i]雪代緣[/i] 於 2008-2-16 07:25 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


我果時係[花生mode]緊 :skD771R:

請切換完整版來瀏覽圖片和連結 [/quote]
你講哂.讓你:sXj48DF:

2008-2-16 07:28 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]yiii仔`x][/i] 於 2008-2-16 07:25 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你講哂.讓你:sXj48DF: [/quote]

唔好咁啦:sXj48DF:

2008-2-16 07:28 PM LxiyxChan.
[quote]原帖由 [i]雪代緣[/i] 於 2008-2-16 07:28 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


唔好咁啦:sXj48DF: [/quote]
安慰:sXj48DF:

2008-2-16 07:38 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]yiii仔`x][/i] 於 2008-2-16 07:28 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

安慰:sXj48DF: [/quote]
我唔係好識安慰人:sOE15kA:

2008-2-16 07:47 PM 雪代緣
[quote]原帖由 [i]yiii仔`x][/i] 於 2008-2-16 07:28 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

安慰:sXj48DF: [/quote]
請切換完整版來瀏覽圖片和連結
哎呀哎呀~~唔好唔開心啦~~

2008-2-16 08:01 PM 紅蓮之西蒙
halo..大家

2008-2-16 09:25 PM LxiyxChan.
[quote]原帖由 [i]雪代緣[/i] 於 2008-2-16 07:47 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

請切換完整版來瀏覽圖片和連結
哎呀哎呀~~唔好唔開心啦~~ [/quote]
:sXj48DF: ,你嚇我多d

2008-2-16 09:26 PM LxiyxChan.
[quote]原帖由 [i]雪代緣[/i] 於 2008-2-16 07:38 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我唔係好識安慰人:sOE15kA: [/quote]
甘吾洗了:sXj48DF:

2008-2-16 09:51 PM `寶。
入黎捧下梨場先:s5l84He:

2008-2-17 09:52 AM 紅蓮之西蒙
[quote]原帖由 [i]S!U_寶_啜~[/i] 於 2008-2-16 09:51 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
入黎捧下梨場先:s5l84He: [/quote]
thx喎>m<:syl68Ba:

頁: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.