I-See 論壇 » 手機討論區 » 電話卡定係上台抵用d牙?

2008-2-18 06:37 PM 林某~姓林
電話卡定係上台抵用d牙?

想問問...
電話卡定係上台抵用d牙?

因為睇到其實個價都差唔多...上台我都係用550分鍾

2008-2-18 09:01 PM laisze
我覺得上台抵d~!:syl68Ba:

本新我同用充值卡...因為每個都要充值一百蚊...

不如我上台仲好...我用人仔台...

2008-2-19 10:27 AM 林某~姓林
但係...上台比既錢其實都唔少...

2010-8-29 09:53 PM 18741874
要睇番你自己係唔係真係想用咁多電話費
我自己就用卡

2010-10-8 12:31 AM 18741874
我都係用電話卡
暫時唔洗上台住
自己又唔係打好多電話

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.