I-See 論壇 » 冷知識專區 » 為什麼叫「拔河」

2008-2-19 01:39 PM 龍之神
為什麼叫「拔河」

為什麼叫「拔河」

拔河始於距今2400年前春秋時期的楚國。楚國地處大江南
北,水道縱橫,除陸軍外,還有一支強大的水軍舟師,並
曾發明一種稱之為「鉤拒」的兵器,專門用於水上作戰。

當敵人敗退時,軍士以鉤拒將敵船鉤住,使勁往後來,使
之逃脫不了。後來,鉤拒從軍中流傳至民間,就演變成拔
河比賽。

到了唐代,拔河活動已廣泛展開。「大麻全長四五十丈,
兩頭分系小索數百條」,可見古代參加拔河的人數比現在
的多得多。大繩正中插一根大旗,旗的兩邊劃兩條豎線,
稱為河界線。比賽時,以河界線為勝負標誌,所以改稱
「鉤拒之戲」為「拔河」。

2008-2-19 07:24 PM 彤兒`
我都好耐無玩啦-333333-!
不過覺得好[哂]力.

2008-2-21 12:12 PM ``Ka!--君=]]
依家都冇成日玩lu.
thx for sharing`

頁: [1]
查看完整版本: 為什麼叫「拔河」


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.