I-See 論壇 » 冷知識專區 » 為什麼頑皮會叫做「白厭」?

2008-2-22 06:23 PM 龍之神
為什麼頑皮會叫做「白厭」?

為什麼頑皮會叫做「白厭」?

這個【百厭】形容詞源出於廣州話的口語,是用來形容調皮搗蛋
的小孩子。

【百厭】

據(中大現代標準漢語與粤語對照資料庫)解釋,是指
「淘氣」、「頑皮」、「調皮」和「佻皮」的意思,這詞多用於
形容小孩淘氣、頑皮。

而《厭》是指「膩味」和「厭煩」的意思。

另外,還有一個字是「乖」的反義詞『曳』,也是用來形容
「調皮」、「難教」的小孩的。而「曳曳」一詞,其意思基本上
接近「曳」,但就多用於對小孩子的愛罵。此外,普通話的
「調皮」,在廣州話中應寫作「跳皮」。

更甚的,有以『百厭星』口語,來指頑皮頂透的小孩子。

【百厭】廣州音 [baak伯 jim]

例:呢個細路仔;係唔聽話,認眞「百厭」!
(這個小孩子;是不聽話,十分調皮!)

『曳』:廣州音 [jai宜 / jai宜]

例一:成日喊,;係曳。(整天哭,;淘氣。)

例二:聽話;啦,唔好咁曳。(聽話點,不要淘氣。)

曳曳:廣州音 [jai1衣 jai1衣]
(解)淘氣,多用於對小孩子的愛罵。

例:如果你曳曳就唔錫你。(如果你淘氣就不疼你。)

跳皮:廣州音[tiu眺 pei脾]
(解)調皮。

2008-6-10 06:56 PM yam9366
多謝你咁詳盡既資料!:seY7380:

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.