I-See 論壇 » 吹水區 » 入入入入入..你地快d同我入黎陪我傾計>3<

2008-4-21 07:53 PM 草地*
入入入入入..你地快d同我入黎陪我傾計>3<

大家入黎陪我傾下計啦>3<好悶呀...
唔知有咩想做..."
依d野唔多講啦../\/\"依家傾計啦..=]

2008-4-21 08:02 PM CHF`
我入左啦!!

2008-4-21 08:05 PM 草地*
[quote]原帖由 [i]evachaner[/i] 於 2008-4-21 08:02 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我入左啦!! [/quote]
入左黎唔比走呀>3<
要陪我..

2008-4-21 08:08 PM CHF`
[quote]原帖由 [i]草地*[/i] 於 2008-4-21 08:05 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

入左黎唔比走呀>3<
要陪我.. [/quote]
OK!!我吾走陪你OK!?

2008-4-21 08:10 PM 草地*
[quote]原帖由 [i]evachaner[/i] 於 2008-4-21 08:08 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

OK!!我吾走陪你OK!? [/quote]
好野>w<好多謝你唷...><

2008-4-21 08:12 PM CHF`
[quote]原帖由 [i]草地*[/i] 於 2008-4-21 08:10 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

好野>w [/quote]
我去食飯,等我得MA!?

2008-4-21 08:13 PM 草地*
[quote]原帖由 [i]evachaner[/i] 於 2008-4-21 08:12 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我去食飯,等我得MA!? [/quote]
無問題../\/\"
快d呀>3<

2008-4-21 08:13 PM `寶。
`入左了...
`有咩好吹@@

2008-4-21 08:15 PM CHF`
[quote]原帖由 [i]草地*[/i] 於 2008-4-21 08:13 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

無問題../\/\"
快d呀>3 [/quote]
OK!!我會的!!

2008-4-21 08:18 PM 細炮炮:)
hal0 草草,,
hal0 小寶 =]

2008-4-21 08:20 PM 草地*
[quote]原帖由 [i]S!U_寶_啜~[/i] 於 2008-4-21 08:13 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
`入左了...
`有咩好吹@@ [/quote]
我都唔係好知啵><
一齊諗下../\/\

2008-4-21 08:20 PM `寶。
[quote]原帖由 [i]POW炮=][/i] 於 2008-4-21 12:18 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
hal0 草草,,
hal0 小寶 =] [/quote]
`哈囉哈囉X]'
`究竟有乜好吹@@

2008-4-21 08:20 PM 草地*
[quote]原帖由 [i]POW炮=][/i] 於 2008-4-21 08:18 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
hal0 草草,,
hal0 小寶 =] [/quote]
hi呀../\/\

2008-4-21 08:22 PM 草地*
[quote]原帖由 [i]S!U_寶_啜~[/i] 於 2008-4-21 08:20 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

`哈囉哈囉X]'
`究竟有乜好吹@@ [/quote]
係呢..你幾歲呀@.@??

2008-4-21 08:24 PM CHF`
食飽飽LA!!:s5l84He:

2008-4-21 08:24 PM `寶。
[quote]原帖由 [i]草地*[/i] 於 2008-4-21 12:22 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

係呢..你幾歲呀@.@?? [/quote]
`禾十六未夠-v-
`樓主呢?@@

2008-4-21 08:26 PM 草地*
[quote]原帖由 [i]evachaner[/i] 於 2008-4-21 08:24 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
食飽飽LA!!:s5l84He: [/quote]
呵..
好快喎@@??

2008-4-21 08:27 PM 草地*
[quote]原帖由 [i]S!U_寶_啜~[/i] 於 2008-4-21 08:24 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

`禾十六未夠-v-
`樓主呢?@@ [/quote]
你覺得我幾多呀@@??

2008-4-21 08:30 PM CHF`
[quote]原帖由 [i]草地*[/i] 於 2008-4-21 08:26 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

呵..
好快喎@@?? [/quote]
吾,,
我食野不嬲都好快GA!!
你食野快MA!?

2008-4-21 08:30 PM CHF`
[quote]原帖由 [i]草地*[/i] 於 2008-4-21 08:27 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你覺得我幾多呀@@?? [/quote]
14碎有MA!?

頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.