I-See 論壇 » 學生討論區 » 想進修/升學問題可以入一入來

2008-4-22 11:03 PM poohwong327
想進修/升學問題可以入一入來

你地諗下..

讀ive 3-4年先讀到上高細文憑..仲要用8萬...最少..之後仲要讀top-up degress.2~3年..又8萬

讀sbi..都系3-4年...16萬...top-up degress.2~3年..又8萬

外國升學唔洗講啦..貴到死...英國最少100m,,,美國120m..澳洲70m...加拿大..100m,,,貴到..雖然認可..但系..

e家有一個UNU(國家聯合大學)課程..可以系進修/升學的..仲要系行學分的..

佢有好多好處既...一陣下面就會講...想知到多D野可以SD個E-MAIL比我...我會比多D資料你..

我E-MAIL..poohwong327@yah.....

UNU...佢既好處就系可以在任何地方只要有電腦上網就可以讀得既..

佢價錢又唔貴..高級文憑..最快既個案9個月讀完..7M...

之後就可以直讀degress...9個月..5~6萬..最快既個案..之後仲可以直入大學...上網讀的..

仲有..佢地計分系系功課同埋報告入面計分既..唔洗考試..夠分就可以完成.讀大學課程..

仲有..佢地既認可程到系有關海牙條約既地方就認何..

我E-MAIL..poohwong327@yah.....下面系一些關稅UNU既資料...

國立聯合大學的創立,是要成為一間非傳統及無校園限制的大學。透過大學本身的高科技網絡 (HTN) 提供各種網上及遙距學習課程。

大學亦會與世界各地的合作院校提供課堂教學,導修課程由其是針對亞洲,中國大陸,香港及澳門特別行政區以至世界各地。

我們的目標是為成熟及在職的學生,提昇他們的專業及學術資歷。

多語言系統提供不同的語言媒介,包括英語,簡體中文及傳統中文給學生選擇。未來我們也會發展用法文及意大利文作為學習之課程以消除語言障礙。

全面課程包括証書文憑,學位由學士以至博士,以及為迎合不同學術及資歷需要之任何學科及文化而設計之課程。

學分會因應經驗,証書,學術成就,專業考試,習作,知識,專題研究的情況而頒授。無論如何,我們也不會基於人生經驗或一些捷徑而給予學位。

我們富有彈性的課程都會經網上成郵寄方式去縮短你的學習時間,你可以在數月或數年時間去完成學位,這完全因應你自己的計劃和策略。使命國立聯合大學致力為成年人提供專業及持續進修課程。

我們承諾為各畀人士提供進修機會促進個人及其事業的發展,與本地國際的教育機構及專業學會提供培訓課程包括證書、學士至博士等。

我們承諾為各畀人士提供進修機會促進個人及其事業的發展,與本地國際的教育機構及專業學會提供培訓課程包括證書、學士至博士等。認証.歐洲

國立聯合大學是一所多元文化學位頒授的大學。全球各地學生可經網上申請入學。我們是向的個人招生及學習。而本大學是經歐洲塞伯加公國至高議會總裁直接認證及歐洲塞伯加公國商務中心之教育、文化及信仰部簽署。依據當地有關法津及規則授權運作。本大學之批核編號:19及官方編號019/SE。

美國及  英國皇家憲章

國立聯合大學所領授之學位可被認証為相當於美國地區認証學位及皇家憲章認可之學位,這已被多個美國認証機構及合作夥伴 AACRAO 及 NAFSA 視為世界上最高級別認証。

海牙會議

國立聯合大學根據海牙會議可被成員國國家政府加簽認証。

認證

亞太專業財務師學會

國立聯合大學所授之學位可被亞太專業財務師學會認證為認可學歷議的國家的教育部認同學歷。想知多d UNU既野可以sd e_mail比我,,,我可以比更加多既資訊比你...再唔明..可以留電話比我..我可以搵專人打比你傾一傾..

我E-MAIL..poohwong327@yah.....

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.