I-See 論壇 » 外國音樂 » 最鐘意ge外國歌手

2008-6-23 06:28 PM ~臀部靈魂~
最鐘意ge外國歌手

大家鐘意邊個外國歌手,樂隊?
講出黎分享下^^

我鐘意的歌手/樂隊名稱:
國家:
類型:
性別:
原因:

2008-6-23 06:41 PM 珈kakaka:$
[color=Blue][size=7]THE CLICK FIVE`:em21:[/size][/color]

2008-6-23 06:43 PM 何俊浩;]
我鐘意的歌手/樂隊名稱:mika
國家:以色列(英國)
類型:唔知= =
性別:男
原因:超高音,令聲,振音振到變態(latent heat)xdd

2008-6-23 07:47 PM 杯子
我鐘意的歌手:加藤和樹
國家:日本
類型:J-pop
性別:男
原因:把聲靚,,唱歌好聽+演舞台劇"leg"

2008-6-23 09:44 PM 何俊浩;]
我鐘意的歌手/樂隊名稱:mcr
國家:usa
類型:rock
性別:男x5
原因:rock到我爆炸,,搖到企唔穩

2008-6-24 01:26 PM ~臀部靈魂~
我鐘意的歌手/樂隊名稱:Superjunior
國家:韓國
類型:pop
性別:男
原因:令仔,D歌好聽^^

2008-6-24 06:50 PM Sorry.
我鐘意的歌手/樂隊名稱: super junior / 東方神起
國家:韓
類型:組合
性別:男
原因: 帥 帥帥帥帥帥 dance good'

2008-6-24 10:32 PM 何俊浩;]
我鐘意的歌手/樂隊名稱: tcf
國家:美
類型:組合
性別:男x5
原因:帥,好聽,打鼓神手xd

2008-6-24 11:56 PM 笨笨瑪姬(M-J)
我鐘意的歌手/樂隊名稱:punk
國家:美
類型::s1x77Wz: 組合

性別::soD14qo: [attach]333259[/attach]
原因:型囉....
[color=#ffffc8]唔好玩野=='(警告1次,再犯扣分)[/color]

[[i] 本帖最後由 ~臀部靈魂~ 於 2008-6-25 12:12 AM 編輯 [/i]]

2008-6-26 08:44 PM kristen
我鐘意的歌手/樂隊名稱:Westlife~
國家:英國愛爾X
類型:boyband
性別:boy
原因:唱歌好聽*v*

我鐘意的歌手/樂隊名稱:mariah carey
國家:吾知-0-好似系英國
類型:吾知"
性別:女
原因:唱歌好聽+唱到超高音[海豚音]都吾會走音

我鐘意的歌手/樂隊名稱:Mika
國家:英國
類型:??
性別:男
原因:假音勁

我鐘意的歌手/樂隊名稱:the Beatles
國家:英國?
類型:band
性別:男
原因:佢地好好好好勁"""

2008-7-8 09:42 PM 牙y!N
我鐘意的歌手:YUI
國家:日本
類型:J-pop
性別:女
原因:有個性,,唱歌夠氣,,拍劇勁!型=]

2008-7-8 09:54 PM winnie22005
我鐘意的歌手/樂隊名稱:jesse McCartney
國家:好似美國(因我就聽佢d歌)
類型:唔知==(但好似較輕快ar!)
性別:男
原因:我第一次係youtube聽佢唱佢個首because you live就深深愛上佢,
1)佢唱得好好聽     2)俾佢個吸引住(個時個樣幾靚仔)
另外喜歡佢唱得好好聽,把聲好正,年紀輕時,已經唱得好好!

2008-7-8 10:00 PM Kammyui:]
我鐘意的歌手名稱: YUI"
國家: 日本:]
類型: rock?!
性別: female
原因: 又識作曲填詞,,  唱歌又好聽:]

我鐘意的歌手名稱: NEWS"
國家: 日本:]
類型: J-POP
性別: male
原因: 1個字,, 帥!

我鐘意的歌手名稱: 大塚愛"
國家: 日本:]
類型: J-POP
性別: female
原因: 人可愛,, 把聲都可愛x]

我鐘意的歌手名稱: 青山テルマ"
國家: 日本:]
類型: J-POP?!
性別: female
原因: 唱歌超好聽"

2008-7-9 11:21 PM Elf.
我鐘意的歌手名稱: 少女時代
國家: 韓國   :)
類型: 唔知..
性別: 女
原因: 跳舞好勁   :)我鐘意的歌手名稱: 5566
國家:  台灣  :)
類型: 唔知
性別: 男
原因: 樣樣刀好勁   xD

2009-3-14 12:23 PM amyqq08
Haha! I like Taylor Swift and Miley Cyrus! ^ ^:sFQ90Oy:

頁: [1]
查看完整版本: 最鐘意ge外國歌手


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.