I-See 論壇 » 學生討論區 » 大家有冇賣到D舊書?

2008-8-9 05:56 PM 喵咪女
大家有冇賣到D舊書?

唔知咁多位有冇賣到D舊書呢?
同埋你地賣到幾多錢?
我就賣到大約$600
覺得好好彩呀!

[[i] 本帖最後由 喵咪女 於 2008-8-9 05:59 PM 編輯 [/i]]

2008-8-9 06:08 PM 庸人
:s9077SP: 。。。。

2008-8-11 11:19 PM ★iamNicole
我本身想拎去賣._.`
點知成日都吾得閒; 仲要冇左回事-_-`
所以冇賣到.
其實冇賣都好既.
下年有d野吾記得左既咪拎返出尼睇l0rr-v-

2008-9-18 06:14 PM rubylok
有....買左4本

頁: [1]
查看完整版本: 大家有冇賣到D舊書?


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.