I-See 論壇 » 新人介紹區 » 報到....

2009-2-22 05:00 PM 丫傑-0-
報到....

__________表格__________
姓名: 丫傑-0-
性別: 男
年齡: 14
生日: 12月11日
星座:  射手
居住地方:深水埗- -
msn/icq/email:   [email]kitkit2323@hotmail.com[/email]
*xanga/blog/qooza   :請切換完整版來瀏覽圖片和連結(新建的....)
興趣:羽毛球同藍球
喜愛的明星或偶像:Eason Chan
自由講:  可加msn,,都可睇睇我既qooza
__________完__________

頁: [1]
查看完整版本: 報到....


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.