I-See 論壇 » 吹水區 » 22/4 火車能操國語啊叔大戰嬰兒

2009-4-24 11:37 AM H0i-
22/4 火車能操國語啊叔大戰嬰兒

事源係個小朋友冇遮住個口咳左幾下,個啊叔就破口大罵.... 而架玩具車係個小朋友玩緊唔小心掉落佢旁邊.......


睇到人火都黎:sYZ92E7:


請切換完整版來瀏覽圖片和連結

2009-4-24 05:10 PM 小熱血
= =d阿叔一到中年好好火= =


睇到都想打爆佢....

2009-4-24 11:58 PM H0i-
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2009-4-24 05:10 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
= =d阿叔一到中年好好火= =


睇到都想打爆佢.... [/quote]
熱血草草:sFQ90Oy:

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.