I-See 論壇 » 吹水區 » 有冇人知....香港邊到......... 有得 (落仔) ??

2009-6-25 01:59 PM HoI=]
有冇人知....香港邊到......... 有得 (落仔) ??

有冇人知....香港邊到.........  有得   (落仔)  ??

   唔該 幫幫手..><     

                       吾好講去家計會 qq

2009-6-25 02:18 PM 森森.`!
你...你..你有左!?

2009-6-25 02:27 PM MR.season
係我有左:sFQ90Oy:

2009-6-25 04:46 PM fy2-020418
#1香港有咩,你不如去大陸啦:s2L904l:

#3你男仔黎:s9E43yV:

2009-6-25 04:50 PM MR.season
搞下gag唔得咩-v-"

落仔番大陸啦

2009-7-2 11:57 AM HoI=]
- -|||||

/.\.......

2009-7-2 06:09 PM KI=P
香港有GA-,-我個FD同我講過
不過唔記得左係冰到有Z__Z
番大6算LA

2009-7-3 02:09 PM 樂樂小姐:D
我諗旺角有掛.
但係好唔安全的: (

2009-7-5 10:39 PM 細眼〞
呢d野返大陸最好啦
方便...

2009-7-6 10:42 PM MR.season
呢d野自己黎=v=

2009-7-7 01:37 AM SIU_TING925
1) HK...未必熟手..
2) 我相信個個身邊總有朋友知道大陸邊到有得落...
3) 上面..都總算平....
4) 如果你真係要係HK..我建議你買藥落...(不過個過程就.....)
5) 點解唔做足安全措施呢...?!

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.