I-See 論壇 » 吹水區 » 夜mama等水吹之二

2009-8-28 01:05 AM 龍蝦仔
夜mama等水吹之二

悶悶地等水吹點解我個簽名無野出?

[[i] 本帖最後由 龍蝦仔 於 2009-8-28 01:07 AM 編輯 [/i]]

2009-8-28 01:07 AM 蘋果蘋
=,=你用返舊果個咪得囉

2009-8-28 01:07 AM 龍蝦仔
[quote]原帖由 [i]蘋果蘋[/i] 於 2009-8-28 01:07 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
=,=你用返舊果個咪得囉 [/quote]舊ge唔去新ge唔黎丫ma

2009-8-28 01:10 AM 蘋果蘋
[quote]原帖由 [i]龍蝦仔[/i] 於 2009-8-28 01:07 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
舊ge唔去新ge唔黎丫ma [/quote]
:s1x77Wz: 好好笑wo 唔該哂

2009-8-28 01:12 AM 龍蝦仔
[quote]原帖由 [i]蘋果蘋[/i] 於 2009-8-28 01:10 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

:s1x77Wz: 好好笑wo 唔該哂 [/quote]日日第2個都係你黎ge好似~

2009-8-28 01:13 AM 龍蝦仔
算啦~無其他人黎~我睇pps先啦~~

2009-8-28 01:13 AM 蘋果蘋
[quote]原帖由 [i]龍蝦仔[/i] 於 2009-8-28 01:12 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
日日第2個都係你黎ge好似~ [/quote]
咁岩睇到= =岩岩睇緊小說

2009-8-28 01:15 AM 龍蝦仔
[quote]原帖由 [i]蘋果蘋[/i] 於 2009-8-28 01:13 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

咁岩睇到= =岩岩睇緊小說 [/quote]
我宜家先睇左5本書仔ja~仲有成二十幾本~睇到年中都似~

2009-8-28 01:16 AM 蘋果蘋
[quote]原帖由 [i]龍蝦仔[/i] 於 2009-8-28 01:15 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我宜家先睇左5本書仔ja~仲有成二十幾本~睇到年中都似~ [/quote]
嘿 慢慢睇囉

2009-8-28 01:23 AM 龍蝦仔
[quote]原帖由 [i]蘋果蘋[/i] 於 2009-8-28 01:16 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

嘿 慢慢睇囉 [/quote]哈~點解d外國小說咁鬼厚=w=

2009-8-28 01:27 AM 蘋果蘋
[quote]原帖由 [i]龍蝦仔[/i] 於 2009-8-28 01:23 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
哈~點解d外國小說咁鬼厚=w= [/quote]
我早兩日係商務..睇岩左本黑天鵝效應..
睇完呢幾本走去買左佢黎睇先XD

2009-8-28 01:29 AM 龍蝦仔
[quote]原帖由 [i]蘋果蘋[/i] 於 2009-8-28 01:27 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我早兩日係商務..睇岩左本黑天鵝效應..
睇完呢幾本走去買左佢黎睇先XD [/quote]

黑天鵝效應講d咩野?聽過羊群同蝴蝶效應ja~

2009-8-28 01:54 AM 威風琳琳:D
a_a halo

2009-8-28 02:01 AM 龍蝦仔
[quote]原帖由 [i]琳琳;)[/i] 於 2009-8-28 01:54 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
a_a halo [/quote]yoyo~又見了~夜晚總是我地幾個~

2009-8-28 02:13 AM 蘋果蘋
[quote]原帖由 [i]龍蝦仔[/i] 於 2009-8-28 01:29 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


黑天鵝效應講d咩野?聽過羊群同蝴蝶效應ja~ [/quote]
無睇牙 不過好吸引a__a不過..佢厚過我本會計書

2009-8-28 02:18 AM 龍蝦仔
[quote]原帖由 [i]蘋果蘋[/i] 於 2009-8-28 02:13 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

無睇牙 不過好吸引a__a不過..佢厚過我本會計書 [/quote]我借本都係好厚ge你睇~我仲未睇完第一章- -

2009-8-28 02:31 AM 威風琳琳:D
[quote]原帖由 [i]龍蝦仔[/i] 於 2009-8-28 02:01 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
yoyo~又見了~夜晚總是我地幾個~ [/quote]
哈.我都差唔多訓-_-v

2009-8-28 02:35 AM 龍蝦仔
[quote]原帖由 [i]琳琳;)[/i] 於 2009-8-28 02:31 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

哈.我都差唔多訓-_-v [/quote]
哈~差唔多啦~3點啦就黎~

2009-8-28 03:14 AM 豬豬豬豬豬
路過=   ,=

2009-8-28 08:46 AM 龍蝦仔
[quote]原帖由 [i]s1u_chu[/i] 於 2009-8-28 03:14 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
路過=   ,= [/quote]
咁早ge~

頁: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 夜mama等水吹之二


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.