I-See 論壇 » 吹水區 » 搵人陪我吹水 蘋果上

2009-10-20 12:24 AM 蘋果蘋
搵人陪我吹水 蘋果上

原來我是一個 用完即棄的蘋果 超唔開心
悶酒中...

2009-10-20 12:35 AM 鄭大俠
搶一左先
可能你不太想同我吹水

2009-10-20 12:36 AM 蘋果蘋
[quote]原帖由 [i]鄭大俠[/i] 於 2009-10-20 12:35 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
搶一左先
可能你不太想同我吹水 [/quote]
沒差 所有人;都可以吹水

2009-10-20 12:41 AM 自戀美女
我黎啦....

2009-10-20 12:45 AM 蘋果蘋
[quote]原帖由 [i]自戀美女[/i] 於 2009-10-20 12:41 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我黎啦.... [/quote]
美女...

2009-10-20 01:56 PM cammy
好好好好眼訓呀~
這裡還有沒有人在呀~

2009-10-21 07:13 PM 自戀美女
[quote]原帖由 [i]蘋果蘋[/i] 於 2009-10-20 12:45 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

美女... [/quote]
哈哈~
個晚訓著左XDDD

頁: [1]
查看完整版本: 搵人陪我吹水 蘋果上


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.