I-See 論壇 » 吹水區 » 揮手區

2009-10-22 09:35 PM 小王子
揮手區

:em37: 大家好耐無睇啦

2009-10-22 09:43 PM -★`癲小怡×°
唔識你的xp
但係我又要揮下手;3:em37:

2009-10-22 09:43 PM 小熱血
王子兄..好耐無見

2009-10-22 09:49 PM 小王子
你系熱血大哥阿
好野:soD14qo: 有人記得我
而家都系忙番工,無乜時間上黎..
仲記得當時我剛認識isee仲系讀緊書..真系快

[[i] 本帖最後由 小王子 於 2009-10-22 09:52 PM 編輯 [/i]]

2009-10-22 09:56 PM 小熱血
[quote]原帖由 [i]小王子[/i] 於 2009-10-22 09:49 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
你系熱血大哥阿
好野:soD14qo: 有人記得我
而家都系忙番工,無乜時間上黎..
仲記得當時我剛認識isee仲系讀緊書..真系快 [/quote]
@@
你而家form幾@@?

2009-10-22 10:38 PM -;小丸子`
*口*超勁!!同小血相差唔夠50日既人!`

2009-10-23 12:35 PM 小王子
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2009-10-22 09:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

@@
你而家form幾@@? [/quote]

無讀書啦,,會考考得果幾分,,,修家

2009-10-23 12:36 PM 小王子
[quote]原帖由 [i]°×婉兒[/i] 於 2009-10-22 10:38 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
*口*超勁!!同小血相差唔夠50日既人!` [/quote]

注冊左都好耐啦..心前都是日日上黎

2009-10-23 11:32 PM siu!祺
我都好耐無上I-SEE了= =``
he`
揮手

2009-10-24 11:21 PM 小王子
多d人黎嘛............

2009-10-24 11:23 PM 可愛女人
old 人:em49:

2009-10-25 02:51 PM 傑(w)
哈哈,插把口先xd""
會考d分唔等於d咩~
有時做野都幾正

頁: [1]
查看完整版本: 揮手區


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.