I-See 論壇 » 吹水區 » 好辛苦呀…我係咪發燒呀?(我好掛住i-see每一個呀)

2010-6-20 01:11 PM Kathy.F
好辛苦呀…我係咪發燒呀?(我好掛住i-see每一個呀)

好辛苦呀…我覺得好熱
我又覺得好暈…我會唔會死嫁?

[[i] 本帖最後由 KathyLoveF 於 2010-6-20 05:56 PM 編輯 [/i]]

2010-6-20 01:18 PM -;小丸子`
邊得你咁易死!!!!!有冇食退燒藥?`

2010-6-20 01:21 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]-;凋零{k}`[/i] 於 2010-6-20 01:18 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
邊得你咁易死!!!!!有冇食退燒藥?` [/quote]
冇呀…我都唔一定發燒…我覺得姐
藥唔可以亂食

2010-6-20 01:30 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]KathyLoveF[/i] 於 2010-6-20 01:21 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

冇呀…我都唔一定發燒…我覺得姐
藥唔可以亂食 [/quote]
咁有冇探熱?如不如去睇下醫生啦`

2010-6-20 01:33 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]-;凋零{k}`[/i] 於 2010-6-20 01:30 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

咁有冇探熱?如不如去睇下醫生啦` [/quote]
唔睇呀…抖下冇野掛
有你關心下真係好

2010-6-20 01:38 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]KathyLoveF[/i] 於 2010-6-20 01:33 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

唔睇呀…抖下冇野掛
有你關心下真係好 [/quote]
我係你老公w0,我唔擔心你邊個擔心?`

2010-6-20 01:40 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]-;凋零{k}`[/i] 於 2010-6-20 01:38 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我係你老公w0,我唔擔心你邊個擔心?` [/quote]
嗯嗯…老公最好
d妹同女冇良心唔理我><

2010-6-20 01:50 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]KathyLoveF[/i] 於 2010-6-20 01:40 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

嗯嗯…老公最好
d妹同女冇良心唔理我> [/quote]
邊個係你個女?`

2010-6-20 01:51 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]-;凋零{k}`[/i] 於 2010-6-20 01:50 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

邊個係你個女?` [/quote]
熱仔呀

2010-6-20 01:54 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]KathyLoveF[/i] 於 2010-6-20 01:51 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

熱仔呀 [/quote]
小小小小小熱血???幾時收架`

2010-6-20 01:54 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]-;凋零{k}`[/i] 於 2010-6-20 01:54 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

小小小小小熱血???幾昤收架` [/quote]
幾日前囉

2010-6-20 01:56 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]KathyLoveF[/i] 於 2010-6-20 01:54 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

幾日前囉 [/quote]
個女我有冇份架?佢係我哥黎架w0`

2010-6-20 01:58 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]-;凋零{k}`[/i] 於 2010-6-20 01:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

個女我有冇份架?佢係我哥黎架w0` [/quote]
其係佢都係我呀妹個老豆
我都唔知…好複雜

2010-6-20 02:07 PM 人妖哥哥
你宜家仲有冇事哇??
搞錯><
掛住個妹同個女唔掛住老公

2010-6-20 02:12 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]KathyLoveF[/i] 於 2010-6-20 01:58 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

其係佢都係我呀妹個老豆
我都唔知…好複雜 [/quote]
何止,佢仲係我媽個老豆`

2010-6-20 02:12 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]傻小韻[/i] 於 2010-6-20 02:07 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
你宜家仲有冇事哇??
搞錯><
掛住個妹同個女唔掛住老公 [/quote]
係lr.超過份`

2010-6-20 02:16 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]-;凋零{k}`[/i] 於 2010-6-20 02:12 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

係lr.超過份` [/quote]
我都好掛你地嫁
我冇咩事拿(我希望係啦下)

2010-6-20 02:17 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]-;凋零{k}`[/i] 於 2010-6-20 02:12 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

何止,佢仲係我媽個老豆` [/quote]
@@你搞到我暈下加暈

2010-6-20 02:18 PM -;小丸子`
k實我都好暈,尋日訓唔夠8個中..`

2010-6-20 02:20 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]-;凋零{k}`[/i] 於 2010-6-20 02:18 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
k實我都好暈,尋日訓唔夠8個中..` [/quote]
我前晚失眠…琴晚訓左7個鐘炸

頁: [1] 2 3


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.