I-See 論壇 » 吹水區 » 有好野比你地爭呀…入泥爭下啦

2010-6-29 10:54 PM 高利
視已無 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

2010-6-29 11:37 PM F.S.BIN`四`
[quote]原帖由 [i]wtyandy[/i] 於 2010-6-29 09:58 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你真係夠晒冷靜-______-v [/quote]
我不嬲唔係衝動既人...

2010-6-29 11:37 PM SECRET``
[quote]原帖由 [i]§Just揚[/i] 於 2010-6-29 11:37 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我不嬲唔係衝動既人... [/quote]
我係衝動掛

2010-6-29 11:40 PM F.S.BIN`四`
[quote]原帖由 [i]wtyandy[/i] 於 2010-6-29 11:37 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我係衝動掛 [/quote]
不予置評...

2010-6-29 11:40 PM SECRET``
[quote]原帖由 [i]§Just揚[/i] 於 2010-6-29 11:40 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

不予置評... [/quote]
yahoo有心口針;;都幾令架

2010-6-29 11:42 PM F.S.BIN`四`
[quote]原帖由 [i]wtyandy[/i] 於 2010-6-29 11:40 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

yahoo有心口針;;都幾令架 [/quote]
突然間拉到咁遠....

2010-6-29 11:48 PM SECRET``
[quote]原帖由 [i]§Just揚[/i] 於 2010-6-29 11:42 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

突然間拉到咁遠.... [/quote]
忽然又諗起d野,,
咪講下yahoo囉..

2010-6-30 12:03 AM 高利
呵欠 等同道中人

2010-6-30 12:05 AM Kathy.F
依到發生左d咩事?
可以搵人同我講下嗎?

2010-6-30 12:05 AM 寶寶:)
其實問題係在於我脾氣唔好佢又唔聽人講嘢姐.
不過1陣都猜乜嘢啦.真係冇佢咁好氣~.~

2010-6-30 12:08 AM F.S.BIN`四`
咁咪好lor....屋企人隔一陣就冇事架啦

2010-6-30 12:10 AM 寶寶:)
都廢事同佢嘈啦..鬼叫佢係我老細咩

2010-6-30 12:20 AM 高利
點解妳既脾氣咁大? 對住佢先會定點

2010-6-30 01:48 AM 寶寶:)
[quote]原帖由 [i]秋意[/i] 於 2010-6-30 12:20 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
點解妳既脾氣咁大? 對住佢先會定點 [/quote]
脾氣係因為我呀爸都係咁.其實對咩我都會發脾氣.但唔會因好小事囉

2010-6-30 02:23 AM 高利
[quote]原帖由 [i]怪獸寶XD[/i] 於 2010-6-30 01:48 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

脾氣係因為我呀爸都係咁.其實對咩我都會發脾氣.但唔會因好小事囉 [/quote]
咁妳有沒諗住改?

頁: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.