2010-7-1 08:06 PM money115
xxxx

大家聽清楚呀!
佛教正覺蓮社學校入面既5c班
蔡振威係死cheap精!
屈得就屈
x啦佢!
我好心比個msn佢
你話我昆
自己唔好信咪唔好信囉!
邊有人話好似佢咁賤咖
xx!
仲有呀!
自己成績唔好仲話自己叻
叻佢個屁呀?
x佢!

2010-7-1 08:09 PM 人妖哥哥
哇@0@
小姐你好火下喎

2010-7-1 08:11 PM 高利
原來依家d女仔係咁 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

2010-7-1 08:11 PM -;小丸子`
請貴會員更改title及文章內所有帶有粗口含義的字詞 否則將會受到處分`

2010-7-1 08:11 PM SECRET``
冷靜先,,
慢慢講佢點cheap先

2010-7-1 08:19 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]秋意[/i] 於 2010-7-1 08:11 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
原來依家d女仔係咁 請切換完整版來瀏覽圖片和連結 [/quote]
喂!!
唔好用宜家d女仔
我唔係!_!

2010-7-1 08:24 PM 高利
[quote]原帖由 [i]傻小韻[/i] 於 2010-7-1 08:19 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

喂!!
唔好用宜家d女仔
我唔係!_! [/quote]
d女仔 唔係全部請切換完整版來瀏覽圖片和連結

2010-7-1 08:58 PM 細眼〞
做咩咁火呀
咪咁勞氣先啦

頁: [1]
查看完整版本: xxxx


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.