I-See 論壇 » 吹水區 » 點解偏偏最攰果時就會訓唔著...

2010-7-6 03:33 PM F.S.BIN`四`
點解偏偏最攰果時就會訓唔著...

琴晚打完邊爐加打通宵機,去到今朝10點先訓
但係訓落床發覺:訓唔著:s9E43yV:
每訓個幾鐘就醒一次,去到2點幾就直情訓唔番
超辛苦
早知唔陪班fd癲啦,好耐冇試過通頂
好攰呀....就黎散:scZ57RZ:
轉頭仲要出去

2010-7-6 03:48 PM 人妖哥哥
我攰既話一定訓得著個喎@@

2010-7-6 03:56 PM `★賢jajii.
聽歌訓:sFQ90Oy:

2010-7-6 03:58 PM F.S.BIN`四`
我係眼光光lor...一陣又要落去剪頭髮,今晚先早d訓

2010-7-6 04:46 PM SECRET``
我淨係知聽晚好夜先有得訓-v-

2010-7-6 06:57 PM -;小丸子`
哇.咁樣先至係人間最大既折磨..`

2010-7-6 08:17 PM F.S.BIN`四`
[quote]原帖由 [i]wtyandy[/i] 於 2010-7-6 04:46 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我淨係知聽晚好夜先有得訓-v- [/quote]
一晚就事但啦...我今晚都應該好早訓

2010-7-6 08:26 PM 丫心
我只係試過夜晚有時訓唔著覺-
但係如果太攰既話就一定訓得著-

2010-7-6 11:18 PM Kathy.F
我試過呀…你係咪有心事呀?

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.