I-See 論壇 » 吹水區 » 7/7/2010 水po

2010-7-7 08:42 PM 高利
7/7/2010 水po

歡迎大家集中在此聊天

每到100樓 如此類推 獲20分作獎勵

大家多多加油!

[[i] 本帖最後由 高利 於 2010-7-7 10:49 PM 編輯 [/i]]

2010-7-7 08:49 PM 高利
睇黎版主都幾難做

2010-7-7 08:55 PM 玲b`
回復 #2 高利 的帖子

加油吧v3v`

2010-7-7 08:56 PM 高利
我會加油既 sad

2010-7-7 09:00 PM 呆心兒
高利 版主 加油^^
希望日後能夠一同為iess加油^^

2010-7-7 09:01 PM 高利
[quote]原帖由 [i]呆心兒[/i] 於 2010-7-7 09:00 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
高利 版主 加油^^
希望日後能夠一同為iess加油^^ [/quote]
放心 我會的
其實這個制定好不好呢

2010-7-7 09:13 PM 伊安
halo
i am leon

2010-7-7 09:19 PM 高利
[quote]原帖由 [i]伊安[/i] 於 2010-7-7 09:13 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
halo
i am leon [/quote]
hi leon

2010-7-7 09:19 PM Kathy.F
我想問咩係每到100po呀?

2010-7-7 09:20 PM 伊安
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 7/7/2010 21:19 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

hi leon [/quote]
多多指教
希望可以做到論壇ge朋友

2010-7-7 09:20 PM 伊安
[quote]原帖由 [i]KathyLoveF[/i] 於 7/7/2010 21:19 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我想問咩係每到100po呀? [/quote]
即係每100post

2010-7-7 09:21 PM 小熱血
有申請活動?

2010-7-7 09:22 PM 高利
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2010-7-7 09:21 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
有申請活動? [/quote]
做錯野:em41:

2010-7-7 09:22 PM 高利
[quote]原帖由 [i]KathyLoveF[/i] 於 2010-7-7 09:19 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我想問咩係每到100po呀? [/quote]
每100樓就會有分加

2010-7-7 09:23 PM 伊安
高利兄係見習版主??????

2010-7-7 09:24 PM 小熱血
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-7-7 09:22 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

做錯野:em41: [/quote]
沒有....!!
係做漏野...
程序上要去活動申請問PO@@

2010-7-7 09:25 PM 伊安
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 7/7/2010 20:49 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
睇黎版主都幾難做 [/quote]
加油la
做版主最緊要同論壇人關係好
其實你已經做到
係做成功版主ge一半

2010-7-7 09:28 PM 高利
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2010-7-7 09:24 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

沒有....!!
係做漏野...
程序上要去活動申請問PO@@ [/quote]
獲已補 希望答允

2010-7-7 09:28 PM 高利
[quote]原帖由 [i]伊安[/i] 於 2010-7-7 09:23 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
高利兄係見習版主?????? [/quote]
岩岩上任 多多指教

2010-7-7 09:28 PM 高利
岩岩上任 多多指教

頁: [1] 2 3
查看完整版本: 7/7/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.