I-See 論壇 » 吹水區 » 9/7/2010 水po

2010-7-9 12:01 AM 高利
9/7/2010 水po

歡迎大家在此集中聊天

每到100層 將獲20代幣作獎勵

大家多多加油!

[[i] 本帖最後由 高利 於 2010-7-9 11:30 PM 編輯 [/i]]

2010-7-9 12:02 AM 高利
新一日新開始

2010-7-9 12:15 AM 高利
如果我自推到100樓 會唔會離譜左d

2010-7-9 01:22 AM 基kei
哈佬!!

2010-7-9 01:23 AM SECRET``
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-7-9 12:15 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
如果我自推到100樓 會唔會離譜左d [/quote]
會(!)

2010-7-9 01:24 AM 高利
[quote]原帖由 [i]wtyandy[/i] 於 2010-7-9 01:23 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

會(!) [/quote]
終於引到個人黎

2010-7-9 01:24 AM 高利
[quote]原帖由 [i]基kei[/i] 於 2010-7-9 01:22 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
哈佬!! [/quote]
早晨

2010-7-9 01:26 AM 基kei
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-7-9 01:24 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

早晨 [/quote]

咁夜都唔瞓?

2010-7-9 01:26 AM 高利
[quote]原帖由 [i]基kei[/i] 於 2010-7-9 01:26 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


咁夜都唔瞓? [/quote]
睇電視呀

2010-7-9 04:17 PM 高利
如果有生日期 等多一百歲亦等待你

2010-7-9 04:18 PM SECRET``
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-7-9 04:17 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
如果有生日期 等多一百歲亦等待你 [/quote]
你係到講咩?

2010-7-9 04:20 PM 高利
[quote]原帖由 [i]wtyandy[/i] 於 2010-7-9 04:18 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你係到講咩? [/quote]
唱歌

2010-7-9 04:22 PM SECRET``
尖尖尖尖尖尖~~

2010-7-9 04:26 PM 高利
非常幽默 多謝

2010-7-9 04:31 PM SECRET``
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-7-9 04:26 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
非常幽默 多謝 [/quote]
you're welcome

2010-7-9 04:33 PM 高利
[quote]原帖由 [i]wtyandy[/i] 於 2010-7-9 04:31 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

you're welcome [/quote]
咁快轉左台

2010-7-9 04:49 PM SECRET``
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-7-9 04:33 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

咁快轉左台 [/quote]
你指我轉英文台?

2010-7-9 05:05 PM 高利
[quote]原帖由 [i]wtyandy[/i] 於 2010-7-9 04:49 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你指我轉英文台? [/quote]
沒錯喇 我睇唔明

2010-7-9 05:07 PM SECRET``
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-7-9 05:05 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

沒錯喇 我睇唔明 [/quote]
咁轉番中文台啦

2010-7-9 05:08 PM 高利
[quote]原帖由 [i]wtyandy[/i] 於 2010-7-9 05:07 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

咁轉番中文台啦 [/quote]
真係轉數高阿 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

頁: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 9/7/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.