I-See 論壇 » 吹水區 » 我做左拿…我搞清楚拿

2010-7-13 08:50 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]傻小韻[/i] 於 2010-7-13 08:41 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

乖啦 [/quote]
但都係有d心痛

2010-7-14 01:34 AM B-boy_Fire
:scy17HA: 邊個咁衰阿~

2010-7-14 12:15 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]B-boy_Fire[/i] 於 2010-7-14 01:34 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
:scy17HA: 邊個咁衰阿~ [/quote]
唔可以話人衰既
我自己都唔係岩晒

2010-7-14 12:37 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]`K`First`[/i] 於 2010-7-13 08:50 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

但都係有d心痛
唉 [/quote]
心痛係正常既
過左去就冇事嫁啦

2010-7-14 06:22 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]傻小韻[/i] 於 2010-7-14 12:37 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

心痛係正常既
過左去就冇事嫁啦 [/quote]
嗯嗯
佢過緊去嫁拿

2010-7-14 06:23 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]trudiecar2122[/i] 於 2010-7-14 05:52 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我來給你支持鼓勵~祝你事事如意~~                                                             [/quote]
多謝你呀

2010-7-15 12:14 PM 蛋蛋微波爐
隨著時間過,去慢慢一切都會好的...

2010-7-15 04:51 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]蛋蛋微波爐[/i] 於 2010-7-15 12:14 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
隨著時間過,去慢慢一切都會好的... [/quote]
已經好左好多拿

2010-7-16 01:20 AM kittytong234
哈哈~同道中人

2010-7-16 12:32 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]kittytong234[/i] 於 2010-7-16 01:20 AM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
哈哈~同道中人 [/quote]
你發生左d咩事呀?

2010-7-16 12:50 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]`K`First`[/i] 於 2010-7-13 07:45 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

小婉好乖呀> [/quote]
好開心啊有人讚我乖^0^/`

2010-7-16 12:54 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]-;小丸子`[/i] 於 2010-7-16 12:50 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

好開心啊有人讚我乖^0^/` [/quote]
係呀…你唔衰個時就好乖嫁拿

2010-7-16 12:55 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]`K`First`[/i] 於 2010-7-16 12:54 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

係呀…你唔衰個時就好乖嫁拿 [/quote]
我都冇衰過,所以我不嬲都好乖^0^/`

2010-7-16 01:01 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]-;小丸子`[/i] 於 2010-7-16 12:55 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我都冇衰過,所以我不嬲都好乖^0^/` [/quote]
真係?
可唔可信嫁?

2010-7-16 01:15 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]`K`First`[/i] 於 2010-7-16 01:01 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

真係?
可唔可信嫁? [/quote]
你唔信我你做乜仲要問我W0, 嗚~~~~~~~~~~~~~~:s4U42I9:

2010-7-16 01:16 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]-;小丸子`[/i] 於 2010-7-16 01:15 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你唔信我你做乜仲要問我W0, 嗚~~~~~~~~~~~~~~:s4U42I9: [/quote]
好拿好拿
我信你拿…唔比喊呀><

2010-7-16 02:03 PM SoRA仔
今個暑假得閒約我出黎,反正我無野做

2010-7-16 02:17 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]SoRA仔[/i] 於 2010-7-16 02:03 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
今個暑假得閒約我出黎,反正我無野做 [/quote]
點解要約你呀?

2010-7-16 02:47 PM SoRA仔
[quote]原帖由 [i]`K`First`[/i] 於 2010-7-16 02:17 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

點解要約你呀? [/quote]
又比人拒絕-.-

因為大家都無野做

2010-7-16 02:51 PM 傻b華
- -咁樣唔好出

頁: 1 [2] 3
查看完整版本: 我做左拿…我搞清楚拿


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.