I-See 論壇 » 冷知識專區 » -;為什麼婚戒要帶在無名指上`

2010-8-8 11:19 AM -;小丸子`
-;為什麼婚戒要帶在無名指上`

請照著步驟做,你會發現上天造人的奧妙

1、首先大家伸出兩手,將中指向下彎曲,對靠在一起,就是中指的背跟背靠在一起。

2、然後將其他的4個手指分別指尖對碰。

3、在開始遊戲的正題之前,請確保以下過程中,5個手指只允許一對手指分開。
下面開始遊戲的正題。

4、請張開你們那對大母指,大母指代表我們的父母,能夠張開,每個人都會有生老病死,父母也會有一天離我們而去。

5、請大家合上大母指,再張開食指,食指代表兄弟姐妹,他們也都會有自己的家世,也會離開我們。

6、請大家合上食指,再張開小母指,小母指代表子女,子女長大後,遲早有一天,會有自己的家庭生活,也會離開我們。

7、那麼,請大家合上小母指,再試著張開無名指。這個時候,大家會驚奇的發現無名指怎麼也張不開,因為無名指代表夫妻,是一輩子不分離的。

真正的愛,粘在一起後,是永生永世都分不開的。

在命相學上也是這樣
大姆指代表父母
食指代表兄弟
中指代表自己
無名指代表配偶
小指代表子女
______________________________________________________________________________________________________________________
唔知點解我做完之後覺得好感動 有小小想喊= =`

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.