I-See 論壇 » 愛情經歷分享 » 我愛我自己~~~!!仲有婉婉,沙律,詩詩,小健~~

2010-8-31 06:22 PM 茶果jajii
我愛我自己~~~!!仲有婉婉,沙律,詩詩,小健~~

[size=7]話說見到2個love p0
有人courage之下,,
我又黎!!~~~
yaya我愛自己呀!!!
yaya我愛婉婉呀!!
yaya我愛詩詩呀!!
yaya我愛沙律呀!!
yaya我愛小健呀!![/size]

[[i] 本帖最後由 茶果 於 2010-8-31 06:39 PM 編輯 [/i]]

2010-8-31 06:23 PM 山卡啦baby`3`
我系第1;)

2010-8-31 06:24 PM -;小丸子`
愛自己 唔愛我;(

2010-8-31 06:26 PM 惡@Monster
禁簡單嫁..我覺得你應該摺埋LO
比多D成意打動自己啦><

2010-8-31 06:27 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-8-31 06:23 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我系第1;) [/quote]
好野`~~

2010-8-31 06:28 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]-;小丸子`[/i] 於 2010-8-31 06:24 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
愛自己 唔愛我;( [/quote]
愛埋你XD

2010-8-31 06:28 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]惡@Monster[/i] 於 2010-8-31 06:26 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
禁簡單嫁..我覺得你應該摺埋LO
比多D成意打動自己啦>< [/quote]
我好感動wor

2010-8-31 06:31 PM 惡@Monster
[quote]原帖由 [i]茶果[/i] 於 2010-8-31 06:28 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我好感動wor [/quote]
哈哈哈∼  你都感動到我

2010-8-31 06:31 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]惡@Monster[/i] 於 2010-8-31 06:31 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

哈哈哈∼  你都感動到我 [/quote]
我愛自己都感動到你?我好叻- -

2010-8-31 06:34 PM 惡@Monster
回復 #9 茶果 的帖子

遲早行政長官都有得你做..禁叻

2010-8-31 06:34 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]惡@Monster[/i] 於 2010-8-31 06:34 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
遲早行政長官都有得你做..禁叻 [/quote]
我想做財務果位多D(笑

2010-8-31 06:36 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]茶果[/i] 於 2010-8-31 06:28 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

愛埋你XD [/quote]
我是附屬品所以要愛「埋」我- -+`

2010-8-31 06:37 PM -Taenyk
茶果大人已經遺忘我了~ 心淡

2010-8-31 06:37 PM 山卡啦baby`3`
how about me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2010-8-31 06:37 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]-;小丸子`[/i] 於 2010-8-31 06:36 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我是附屬品所以要愛「埋」我- -+` [/quote]
愛你~~

2010-8-31 06:38 PM 惡@Monster
仲咩要YAYA∼  GA?

2010-8-31 06:38 PM -Taenyk
茶果大人 無視我x2了~

2010-8-31 06:38 PM -;小丸子`
果果你有難鳥..慢慢「愛埋」吧.....`

2010-8-31 06:39 PM 茶果jajii
我愛曬大家0v0

2010-8-31 06:40 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]茶果[/i] 於 2010-8-31 06:39 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我愛曬大家0v0 [/quote]

yeah;)

頁: [1] 2


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.