I-See 論壇 » 吹水區 » 終..終於...終於好返喇

2010-9-9 07:26 PM Takumi
終..終於...終於好返喇

唉~病左2個禮拜
琴日終於都好返喇
用左差唔多$400睇左2次醫生都唔掂~
係咁咳+鼻水..又未至於傷風感冒....超辛苦
基本上靠自癒!
病緊其間感謝班老殺關心^^

2010-9-9 07:26 PM 茶果jajii
弓喜曬

2010-9-9 07:41 PM 小熱血
=3=咁慘...
想當年我都470睇一次醫生-3-xd

2010-9-9 09:06 PM -;小丸子`
珩珩BABII冇事丫嘛哈哈:D`

2010-9-13 05:43 PM Takumi
回復 #3 小熱血 的帖子

何謂470?

2010-9-13 05:45 PM Takumi
回復 #4 -;小丸子` 的帖子

小丸子竟然叫得我咁親切!..已經冇事~

頁: [1]
查看完整版本: 終..終於...終於好返喇


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.