I-See 論壇 » 吹水區 » 14/9/2010 水po

2010-9-14 08:34 PM 高利
14/9/2010 水po

欢迎大家在此集中吹水

每到#99 将获5代币 #100 亦有10代币 #101都有15代币 作为鼓励

2010-9-14 08:35 PM 高利
毒到沒人幫開 陰9公

2010-9-14 08:37 PM 高利
轻轻笑声  詩詩在为我送温暖

2010-9-14 08:37 PM Kathy.F
回復 #2 高利 的帖子

唔好打粗口啦

2010-9-14 08:38 PM 高利
[quote]原帖由 [i]F.Kathy[/i] 於 2010-9-14 08:37 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
唔好打粗口啦 [/quote]
一係妳幫我開

2010-9-14 08:38 PM 高利
今日我  与詩詩又试肩并肩

2010-9-14 08:39 PM Kathy.F
回復 #5 高利 的帖子

我唔識開呀

2010-9-14 08:41 PM 高利
[quote]原帖由 [i]F.Kathy[/i] 於 2010-9-14 08:39 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我唔識開呀 [/quote]
咁妳點開帖架

2010-9-14 08:47 PM Kathy.F
回復 #8 高利 的帖子

禁發新話題囉
但我唔識高亮呀

2010-9-14 08:50 PM 高利
[quote]原帖由 [i]F.Kathy[/i] 於 2010-9-14 08:47 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
禁發新話題囉
但我唔識高亮呀 [/quote]
笑鳥

2010-9-14 08:52 PM Kathy.F
回復 #10 高利 的帖子

有咩咁好笑呀?

2010-9-14 08:53 PM 高利
[quote]原帖由 [i]F.Kathy[/i] 於 2010-9-14 08:52 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
有咩咁好笑呀? [/quote]
妳認真 我笑鳥

2010-9-14 08:57 PM 人妖哥哥
點解又會有我個名-,-

2010-9-14 08:57 PM Kathy.F
回復 #13 Ms.詩詩(3` 的帖子

你做左佢新歡丫ma

2010-9-14 08:58 PM Kathy.F
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-9-14 08:53 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

妳認真 我笑鳥 [/quote]
你唔係認真既咩?

2010-9-14 08:59 PM 茶果jajii
日日詩詩

2010-9-14 09:01 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]F.Kathy[/i] 於 2010-9-14 08:57 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
你做左佢新歡丫ma [/quote]
新乜鬼野歡-,-

2010-9-14 09:01 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-14 08:59 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
日日詩詩 [/quote]
米係.果果唔得嫁咩

2010-9-14 09:02 PM 高利
[quote]原帖由 [i]F.Kathy[/i] 於 2010-9-14 08:58 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你唔係認真既咩? [/quote]
認真

2010-9-14 09:02 PM Kathy.F
回復 #17 Ms.詩詩(3` 的帖子

新歡就係新歡呀

頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 14/9/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.