I-See 論壇 » 吹水區 » 18/9/2010 水po

2010-9-18 12:41 PM 高利
18/9/2010 水po

歡迎大家在此集中吹水

每到#99 將獲5代幣 #100 亦有10代幣 #101都有15代幣 作為鼓勵

2010-9-18 12:41 PM 高利
呵欠

2010-9-18 12:42 PM 山卡啦baby`3`
E+先開-口-
仲諗住去到901.你都未尼我就開tim!

2010-9-18 12:42 PM 茶果jajii
開了

2010-9-18 12:42 PM 山卡啦baby`3`
但果度就到901-.-

2010-9-18 12:43 PM 茶果jajii
真失敗-

2010-9-18 12:43 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-18 12:43 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
真失敗- [/quote]

勁吾開心L0R-.-

2010-9-18 12:43 PM viwa1986
其實高利一直喺暗處監視我哋

2010-9-18 12:43 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-18 12:43 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
其實高利一直喺暗處監視我哋 [/quote]

真架-.-!?

2010-9-18 12:43 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-18 12:43 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


勁吾開心L0R-.- [/quote]
算啦

2010-9-18 12:43 PM viwa1986
沙律,你宜家最熟係彈邊首

2010-9-18 12:44 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-18 12:43 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
其實高利一直喺暗處監視我哋 [/quote]
咁你都知

2010-9-18 12:44 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-18 12:43 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
沙律,你宜家最熟係彈邊首 [/quote]

debussy既歌.吾知有冇串錯佢個名-.-

2010-9-18 12:45 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-18 12:43 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


真架-.-!? [/quote]
嗯嗯 高利11點幾就上過舊po

2010-9-18 12:45 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-18 12:45 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

嗯嗯 高利11點幾就上過舊po [/quote]

嘩你甘都知;)
你都幾留意佢架喎XD

2010-9-18 12:45 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-18 12:45 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

嗯嗯 高利11點幾就上過舊po [/quote]
其實我都見0 0
打左:呵欠

2010-9-18 12:46 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-18 12:44 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

咁你都知 [/quote]
佢11點幾嘅時候+過分俾我
我靠估

2010-9-18 12:46 PM 山卡啦baby`3`
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-18 12:45 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

其實我都見0 0
打左:呵欠 [/quote]

你地1個2個甘留意佢既-.-

2010-9-18 12:46 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-18 12:46 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

佢11點幾嘅時候+過分俾我
我靠估 [/quote]
哈哈0 0
佢一加分就知佢係到,

2010-9-18 12:47 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-18 12:45 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結


嘩你甘都知;)
你都幾留意佢架喎XD [/quote]
-______________________-
因為我一上嚟就見到佢+分俾我姐

頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 18/9/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.