I-See 論壇 » 吹水區 » 21/9/2010 水po

2010-9-21 12:51 AM 高利
21/9/2010 水po

歡迎大家在此集中吹水

每到#99 將獲5代幣 #100 亦有10代幣 #101都有15代幣 作為鼓勵

[[i] 本帖最後由 高利 於 2010-9-21 12:52 AM 編輯 [/i]]

2010-9-21 12:51 AM 高利
呵欠

2010-9-21 12:52 AM 高利
詩詩詩 wowoow

2010-9-21 12:52 AM 高利
詩詩詩 wowoow

2010-9-21 12:57 AM 高利
詩詩詩 wowoow

2010-9-21 01:11 PM -;小丸子`
-_________-洗貼的黃子華哥哥`

2010-9-21 01:12 PM -;小丸子`
真是洗貼的黃子華哥哥`

2010-9-21 01:12 PM -;小丸子`
沒錯這是在洗貼的黃子華哥哥`

2010-9-21 03:30 PM
都是洗帖之人

2010-9-21 05:03 PM -;小丸子`
對啊~佢洗咁多我唔洗番咁多 作為黃子華哥哥既忠實擁蛋 咁樣點得架呢

2010-9-21 05:42 PM 人妖哥哥
個個都係到呃貼-,-

2010-9-21 05:50 PM viwa1986
我嚟鳥:s2L904l:

2010-9-21 05:53 PM 人妖哥哥
令女姐姐@v@

2010-9-21 05:57 PM 茶果jajii
我今日又唔得閒啦..令女姐姐你記住留番個第4比我

2010-9-21 05:59 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-21 17:57 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
我今日又唔得閒啦..令女姐姐你記住留番個第4比我 [/quote]
好~你好快就追番上嚟啦
而且我宜家都未超过你咧

2010-9-21 06:07 PM 山卡啦baby`3`
aloha;)

2010-9-21 07:32 PM viwa1986
有人嘛???

2010-9-21 07:39 PM 山卡啦baby`3`
死曬!

2010-9-21 07:40 PM viwa1986
咁我都唔執輸

2010-9-21 07:40 PM 山卡啦baby`3`
我就尼餓死:(

頁: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 21/9/2010 水po


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.