I-See 論壇 » 吹水區 » 「孤行的魚」宣傳po(更新至8)

2010-9-21 09:54 PM viwa1986
「孤行的魚」宣傳po(更新至8)

給位isee嘅鄉親父老,承蒙錯愛,喺大家的鼎力支持下,開始「孤行的魚」網路連載創作,內容均為原創,若須引用或轉載請先經得本人同意。由於本人不才,文化底蘊有待提升,因此創作中肯定出現各種問題。希望能夠得到各位嘅諒解同支持。

本故事以大題目「孤行的魚」串聯多個小故事推出,故事情節虛構,但創作過程中難免融入個人對人生之體驗。如有雷同,純屬巧合。

歡迎各位品讀評論,若有冒犯請諒解。

本po只作宣傳、討論之用,如對創作有任何意見均可發表。謝謝!

點擊鏈接進入『孤行的魚』連載閱讀   
[align=center][color=Red][size=3]請切換完整版來瀏覽圖片和連結[/size][/color][/align]

[[i] 本帖最後由 viwa1986 於 2010-10-17 11:22 PM 編輯 [/i]]

2010-9-21 09:56 PM 茶果jajii
支持你呀><#

2010-9-21 09:56 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-21 21:56 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
支持你呀> [/quote]
多謝果果-3-

2010-9-21 10:00 PM 茶果jajii
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-21 09:56 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

多謝果果-3- [/quote]
係咪好開心先

2010-9-21 10:05 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]瘋癲記憶茶果[/i] 於 2010-9-21 22:00 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

係咪好開心先 [/quote]
當然啦 你係我動力

2010-9-21 10:19 PM 人妖哥哥
SUPSUPSUP@@

2010-9-21 11:09 PM 高利
錯區 移帖

2010-9-21 11:11 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-9-21 23:09 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
錯區 移帖 [/quote]
我想當做吹水宣傳咁po出嚟姐
得唔得呀高利哥

2010-9-21 11:20 PM 高利
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-21 11:11 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

我想當做吹水宣傳咁po出嚟姐
得唔得呀高利哥 [/quote]
得 我講下咋嘛

2010-9-21 11:22 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-9-21 23:20 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

得 我講下咋嘛 [/quote]
死啦 我當咗真呀
我信咗你呀........嚇親我喇

2010-9-21 11:23 PM 小熱血
比你加左條網址@@"好似會清楚D"

2010-9-21 11:24 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2010-9-21 23:23 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
比你加左條網址@@"好似會清楚D" [/quote]
多謝提醒

2010-9-21 11:26 PM 高利
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-21 11:22 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

死啦 我當咗真呀
我信咗你呀........嚇親我喇 [/quote]
何苦呢

2010-9-21 11:27 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]高利[/i] 於 2010-9-21 23:26 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

何苦呢 [/quote]
只怪我做人太認真     換不來真心

2010-9-21 11:43 PM 小熱血
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-21 11:27 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

只怪我做人太認真     換不來真心 [/quote]
做人認真又怎會換來不真心=6=3"

2010-9-21 11:45 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2010-9-21 23:43 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

做人認真又怎會換來不真心=6=3" [/quote]
唔知呀,我個人好容易當人哋講嘅嘢係真
不過換不來真心呢句係覺得順口+上去嘅XD

2010-9-21 11:48 PM 小熱血
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-21 11:45 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

唔知呀,我個人好容易當人哋講嘅嘢係真
不過換不來真心呢句係覺得順口+上去嘅XD [/quote]
算了吧=3=
收拾你的傷心....重投艾斯xd

2010-9-21 11:50 PM viwa1986
[quote]原帖由 [i]小熱血[/i] 於 2010-9-21 23:48 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

算了吧=3=
收拾你的傷心....重投艾斯xd [/quote]
哈哈哈   
我冇傷心啵.......笑得仲好大聲呢
如果花我傷心,就係冇人睇我寫嘅嘢

2010-9-22 12:14 AM 小熱血
[quote]原帖由 [i]viwa1986[/i] 於 2010-9-21 11:50 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

哈哈哈   
我冇傷心啵.......笑得仲好大聲呢
如果花我傷心,就係冇人睇我寫嘅嘢 [/quote]
真抽象=3=

2010-9-23 01:48 AM viwa1986
已更新至Chapter2

頁: [1] 2 3


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.