I-See 論壇 » 吹水區 » 22/9/2010 詩詩中秋節快樂

2010-9-22 04:19 PM 高利
22/9/2010 詩詩中秋節快樂

歡迎大家在此集中吹水

每到#99 將獲5代幣 #100 亦有10代幣 #101都有15代幣 作為鼓勵

2010-9-22 04:19 PM 高利
詩詩詩 wowowowowo

2010-9-22 04:21 PM 高利
在等詩詩会奢望流星会出现

2010-9-22 04:24 PM 高利
曾很喜歡看詩詩因我看雨點

2010-9-22 05:13 PM -;小丸子`
黃子華哥哥只同詩詩講中秋節快樂 偏心`

2010-9-22 05:13 PM -;小丸子`
沒錯 黃子華哥哥只同詩詩講中秋節快樂 真偏心`

2010-9-22 05:14 PM -;小丸子`
wow 黃子華哥哥只同詩詩講中秋節快樂 超偏心`

2010-9-22 05:37 PM SECRET``
[b][size=5][color=orange]w0w(!)[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=orange]各位中秋節快樂;D[/color][/size][/b]
[b][size=5][color=#ffa500]BY:YANDY :sFQ90Oy: [/color][/size][/b]

2010-9-22 05:38 PM SECRET``
[quote]原帖由 [i]-;小葵*Aoi`[/i] 於 2010-9-22 05:14 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
wow 黃子華哥哥只同詩詩講中秋節快樂 超偏心` [/quote]
婉婉中秋快樂:)

2010-9-22 05:39 PM -;小丸子`
[quote]原帖由 [i]SECRET``[/i] 於 2010-9-22 05:38 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

婉婉中秋快樂:) [/quote]
yandy中秋節也要很快樂 哈哈:D`

2010-9-22 05:45 PM 人妖哥哥
一d都唔快樂-,-

2010-9-22 05:56 PM Kathy.F
[color=Magenta][size=7]大家中秋節快樂呀
唔比唔快樂
知唔知呀詩詩?[/size][/color]

2010-9-22 06:03 PM 人妖哥哥
唔知-_-

2010-9-22 06:07 PM 寶寶:)
我真係唔方唔快樂啦...冇人約我出去t^t

2010-9-22 07:04 PM Ip Wai Kin@FB
等我約你-3-
我9點先放學-3-..

2010-9-22 07:06 PM 人妖哥哥
好攰好眼訓-,-

2010-9-22 07:10 PM Ip Wai Kin@FB
[quote]原帖由 [i]Ms.詩詩(3`[/i] 於 2010-9-22 07:06 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
好攰好眼訓-,- [/quote]
你唔係出去玩咩-3-

2010-9-22 07:11 PM 山卡啦baby`3`
中秋節快樂;)

2010-9-22 07:13 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]Ip Wai Kin@FB[/i] 於 2010-9-22 07:10 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結

你唔係出去玩咩-3- [/quote]
飯都未食呀出去玩-,-

2010-9-22 07:13 PM 人妖哥哥
[quote]原帖由 [i]山卡啦baby`3`[/i] 於 2010-9-22 07:11 PM 發表 請切換完整版來瀏覽圖片和連結
中秋節快樂;) [/quote]
中秋節快樂-3-

頁: [1] 2 3 4 5 6 7


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.